Dijaki zaključnih letnikov programov SSI in PTI v okviru poklicne mature opravljate četrti predmet, ki obsega pripravo dokumentacije za izdelavo izdelka ali storitve.

Obrazce in predlogo za nalogo najdete na strani DOKUMENTI.

Terminski plan za š. l. 2019/2020

  • Vlogo za temo in mentorja je potrebno oddati najkasneje do 25. oktobra 2019 v tajništvo šole.
  • Najkasneje do 8. novembra 2019 dijaki prejmete sklep o izbiri teme in mentorja.
  • Zamenjava teme in/ali mentorja je mogoča do 6. decembra 2019.
  • Prejem novega sklepa najkasneje do 13. decembra 2019.
  • Roki za obvezne konzultacije in oddajo naloge so podani v zapisniku konzultacij, ki ga dobite med DOKUMENTI. Zapisnik dijaki izpolnete in natisnete ter ga na vsaki konzultaciji izročite mentorju/-ici. Zapisnik z vsemi podpisi je obvezno oddati skupaj z nalogo tajniku/-ci šolske maturitetne komisije za poklicno maturo.