Šolski sklad šole deluje na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Namenjen je nakupu opreme za izboljšanje kakovosti pouka ter pomoči dijakom, katerih družine so se znašle v socialni stiski. Sredstva iz sklada se lahko namenijo sofinanciranju strokovnih ekskurzij, interesnih dejavnosti, taborov, šolskih potrebščin ipd. Tako želimo vsem dijakom omogočiti sodelovanje v vseh dejavnostih, ki jih organizira šola ter prispevati k temu, da bi vsi imeli boljše pogoje za uspešno delo.
Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov, poleg tega pa je sklad upravičen do 0,3 % donacij iz naslova dohodnine v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino.

Če želite tudi vi s svojimi prispevki doprinesti k boljšim pogojem na šoli, bomo veseli vaše odločitve za donacijo.

Kako in kdaj lahko donirate v šolski sklad?

1. Nakažete poljuben znesek preko UPN (univerzalni plačilni nalog). Plačilo lahko izvedete na banki ali preko spletne banke.

Opomba: Poljubno finančno donacijo lahko nakažete kadarkoli v letu.

2. Iz naslova dohodnine lahko namenite 0,1%, 0,2% ali 0,3% dohodnine odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino. Delež dohodnine lahko donirate tako, da:

a) Natisnete obrazec, ga izpolnite (primer izpolnjenega obrazca), se podpišete in pošljete ali odnesete na davčni urad v vaši Upravni enoti. Seznam Finančnih uradov najdete na spletni strani FURS.

b) Nakazilo uredite preko sistema eDavki z digitalnim potrdilom.

Opombi:

Donacija deleža dohodnine za vas ne predstavlja stroška, saj v kolikor deleža ne donirate skladu ali drugim upravičencem do donacij, ta del dohodnine ostane v državnem proračunu.

Delež dohodnine je potrebno nakazati najpozneje do 31. decembra tekočega leta.

O porabi sredstev odloča upravni odbor šolskega sklada, ki je sestavljen iz predstavnikov staršev, zaposlenih in dijakov. Vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada starši oddajo v šolski svetovalni službi.

 

“Ena od velikih skrivnosti življenja je, da je zares kaj vredno le tisto, kar naredimo za druge.” 

Lewis Carroll