Dokumenti

Obrazci in drugi dokumenti povezani s šolo

Obrazci
2 dokumenti

Prijavnica za vpis v srednjo šolo

Vloga za pridobitev pravice do prilagoditev šolskih obveznosti

Poklicna matura
5 dokumenti

Zapisnik konzultacij in potrdilo o prejemu za 4. predmet poklicne mature – skupinsko

Zapisnik konzultacij in potrdilo o prejemu za 4. predmet poklicne mature – posamezno

Vloga za temo in mentorja 4. predmeta poklicne mature – skupinska

Vloga za temo in mentorja 4. predmeta poklicne mature – posamezna

Navodila dijakom za 4. predmet poklicne mature

Šolska zakonodaja
5 dokumenti

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Šolska pravila SPLŠ

Šolska pravila ocenjevanja znanja SPLŠ