Dijaki praviloma opravljate PUD v različnih terminih glede na program v katerem se izobražujete. Od programa je odvisno tudi trajanje PUD-a.

Podrobnejši razpored s termini in trajanje PUD-a najdete na sledeči povezavi: Termini PUD SPLŠ za š. l. 2023/2024

Šola si pridružuje pravico do sprememb objavljenih terminov.


Dijaki na PUD-u delate maksimalno 8ur/dan in 38 ur/teden. Priprada vam najmanj 30 min odmora v enem dnevu, če delate 4 ure ali več. Ura na PUD-u traja 60 min.

Dijaki si lahko delodajalca izberete sami in svojo izbiro sporočite organizatorju PUD-a. Pogoj za opravljanje PUD-a je sklenjena kolektivna pogodba med delodajalcem in šolo ali individualna pogodba med delodajalcem in dijakom. V vsakem primeru je pogoj za opravljanje PUD-a pri določenem delodajalcu, da le-ta ima verificirano učno mesto. V kolikor delodajalec še nima verificiranega učnega mesta, naj stopi v kontakt z organizatorjem PUD-a na šoli.

Delodajalec mora najaviti učno mesto na katerem bo dijak opravljal PUD.

Obrazec za najavo učnega mesta dobijo dijaki pri organizatorju PUD in ga odnesejo predvidenemu delodajalcu v izpolnitev ter ga izpolnjenega in podpisanega s strani delodajalca vrnejo organizatorju PUD.

Organizatorji PUD-a na SPLŠ so:

Kontaktne podatke organizatorjev najdete med kontakti.

Seznami delodajalcev s katerimi šola sodeluje:

Obrazci za poročila o delu in PUD-u:

Obrazci za uporabo pri risanju delavniških risb