Dokumenti

Obrazci in drugi dokumenti povezani s šolo

Obrazci
6 dokumenti

Prošnja za kasnejši prihod/predčasni odhod od ID

Poročilo o delu za prakso in PUD

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

Prijavnica na izpit

Prijavnica za vpis v srednjo šolo

Vloga za pridobitev pravice do prilagoditev šolskih obveznosti

Poklicna matura
5 dokumenti

Zapisnik konzultacij in potrdilo o prejemu za 4. predmet poklicne mature – skupina

Zapisnik konzultacij in potrdilo o prejemu za 4. predmet poklicne mature – posameznik

Vloga za temo in mentorja 4. predmeta poklicne mature – skupina

Vloga za temo in mentorja 4. predmeta poklicne mature – posameznik

Navodila dijakom za 4. predmet poklicne mature

Šolska zakonodaja
5 dokumenti

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Šolska pravila SPLŠ

Šolska pravila ocenjevanja znanja SPLŠ