O ŠOLI

Opremljenost šole

Opremljenost šole je dobra. Imamo specializirane učilnice za splošne predmete in sodobno opremljene računalniške učilnice.
Dobri pogoji so tudi za izvajanje pouka strokovnih modulov in praktičnega pouka, ki se nahajajo v novi stavbi MIC-a. Tam se nahajajo strokovne učilnice za poučevanje področja mehatronike, strojništva, avtoservisne dejavnosti in lesarstva.

Internet

Na celotnem Šolskem centru so vsi računalniki povezani v internetno omrežje. V vseh enotah centra deluje tudi WiFi omrežje Eduroam, ki omogoča brezžično povezavo z internetom. Vsak dijak pridobi uporabniško ime in geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

WiFi
WiFi

Jedilnica

Šola ima jedilnico in razdelilnico tople in hladne malice ter prigrizkov z 200 sedeži.

Knjižnica

Centralna enota knjižnice Šolskega centra Nova Gorica je situirana prav na naši šoli. Poleg centralne enote ima knjižnica še dve dislocirani enoti in sicer oddelek na Biotehniški šoli in Srednji ekonomski in trgovski šoli. Knjižnica je polnopravni član sistema COBISS in tako omogoča izposojo učnega in drugega gradiva dijakom, študentom in profesorjem Šolskega centra Nova Gorica, kakor  tudi odraslim, ki se na Centru izobražujejo ob delu. Poleg izposoje skrbi tudi za učbeniški sklad preko katerega si dijaki za celo šolsko leto izposodijo gradivo, ki ga potrebujejo pri pouku.

Knjižnica je tudi učni prostor in prostor prijetnega druženja. V njej dijaki najdejo poleg učnega gradiva tudi različne revije in časopise.

Uporabniki si gradivo izposojajo s člansko izkaznico.

 

Usposobljenost pedagoških in strokovnih delavcev

Učiteljski zbor SPLŠ šteje okrog 90 strokovnih delavcev. Nekateri med njimi so polno zaposleni le na SPLŠ, drugi svojo obvezo dopolnjujejo na drugih enotah ŠC Nova Gorica ali celo na drugih šolah v regiji in tretji so strokovni delavci, ki svojo obvezo dopolnjujejo na SPLŠ.

Splošnoizobraževalne predmete poučujejo predvsem profesorji splošnih predmetov s področja slavistike, tujih jezikov, kemije, biologije, fizike, zgodovine, sociologije in športne vzgoje.

Strokovne module poučujejo strokovnjaki s področja strojništva, mehatronike, avtoservisne dejavnosti, logistike in lesarstva. S strokovnim znanjem nudijo dijakom pomoč in odgovore na vsa njihova strokovna vprašanja.

Šolski urnik

Šola izvaja redni pedagoški proces v dopoldanskem in delno v popoldanskem času. To pomeni, da dijaki pričnejo s poukom v jutranjih urah in ga zaključijo v zgodnjih popoldanskih urah, odvisno od urnika posameznega oddelka. Pričetek pouka je praviloma ob 7.45, konec pa ob 14.15. Čas pouka je usklajen z urniki prevozniških družb, ki nudijo avtobusne prevoze in prevoze z vlakom.

Šolska malica je predvidena med 10 in 12 uro. Praviloma je šolska malica za dijake SPLŠ 5. šolsko uro (od 11.00 do 11. 50), izjemoma pa lahko tudi 4. šolsko uro (od 10.10 do 11.00).

Dijaški dom

V sklopu ŠC Nova Gorica, Biotehniške šole deluje Dijaški dom BTŠ s 120 ležišči. Nahaja se v Šempeteru pri Gorici, na Ul. padlih borcev 26. Od šole je oddaljen cca. 5 km. Dijakom je do šole omogočen brezplačen prevoz z avtobusi mestnega prometa. Naši dijaki lahko bivajo tudi v Dijaškem domu Nova Gorica, ki je od šole oddaljen le nekaj minut hoje. Leži ob gozdu Panovec na Streliški poti 7.

Parkiranje

Šola ima le nekaj parkirnih kapacitet, ki so namenjene parkiranju zaposlenih in zunanjim obiskovalcem. V neposredni bližini šolskega centra so na razpolago številne javne parkirne površine.

Učenje na daljavo

Dijaki imajo dostop tudi do E-učilnic, v katerih najdejo gradiva za strokovne in splošne predmete. Od doma in v šoli, preko spleta, dostopajo do vaj, zanimivih predstavitev, animiranih gradiv, video učnih pripomočkov in pravih učbenikov. Pri nekaterih izobraževalnih modulih, se v spletnih učilnicah izvaja tudi preizkus znanja.

Dijakom, ki kot študenti nadaljujejo šolanje na naši Višji strokovni šoli, pa je to skoraj izključni način dostopanja do gradiv za pripravo na izpite.

Podpora dijakom s posebnimi potrebami

V izobraževalne programe na Šolskem centru Nova Gorica se vključujejo tudi dijaki s posebnimi potrebami. Za delo z njimi skrbi Koordinatorka za delo z dijaki s posebnimi potrebami, ki skrbi za prilagoditve učnega programa in nudi strokovno pomoč.

Področje dela z mladostniki

V sodelovanju s strokovnimi delavci Mladinskega centra Nova Gorica in Centra za socialno delo Nova Gorica izvajamo več skupnih projektov (»Preventivni program za mladostnike s težavami v odraščanju«). Medsebojna povezanost predstavnikov različnih institucij in izmenjava izkušenj nam tako omogoča bolj kvalitetno, pregledno in usklajeno delovanje na področju dela z mladostniki, ki imajo težave v odraščanju.

Skrb za kakovost

Vsi razmišljamo o svojem delu in ga skušamo primerno ovrednotiti. Tudi na šoli se nenehno trudimo za izboljševanje načinov poučevanja, za kvaliteto znanja, ki ga posredujemo našim dijakom in za čim bolj spodbudno in prijetno okolje. Svoje delo učitelji in drugi zaposleni ter udeleženci izobraževanja spremljamo s tako imenovano metodo samoevalvacije. S pomočjo spletnega vprašalnika dobimo povratne informacije o tem, na katerih področjih bi bile potrebne spremembe. Pri vsem tem je pomembno, da vsi sodelujoči verjamemo in prispevamo k skupnemu razvoju in uspehu.

Dostopnost za invalide

Šolska stavba žal ni prilagojena potrebam invalidov, saj v stavbi ni dvigala.

Je pa invalidom prilagojen MIC v katerem poteka praktični pouk in pouk strokovnih modulov, saj je stavba MIC-a opremljena z dvigalom, ki omogoča prehod med etažami.

Varnostnik

Dežurni dijak vljudno sprejme starše in druge osebe, ki vstopajo v stavbo šole, in jih usmeri v zbornico oziroma upravo šole. Skrbi tudi za red in disciplino po hodnikih, avlah, pred vhodom v šolo ter na šolskem dvorišču. Šola ima tudi varnostnika, ki nadzoruje šolske prostore in okolico šole, prihajanje in odhajanje dijakov ter obiskovalcev.

Skip to content