IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strojni tehnik

Kaj imajo skupnega motor, ura, cd? Vse je nastalo s pomočjo strojev, ki jih skonstruira, upravlja in vzdržuje strojni tehnik.
Izobraževanje traja 4 leta. Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. Po zaključku šolanja je možno nadaljevanje izobraževanja ali zaposlitev.

Zakaj bi se vpisal v program Strojni tehnik?

 • Ker si rojen strokovnjak in te veseli strojništvo.
 • Ker je program izredno zanimiv in aktualen.
 • Ker boš na Tehniškem šolskem centru imel možnost obiskovati predavanja v dobro opremljenih učilnicah in laboratorijih.
 • Ker boš imel veliko možnosti glede nadaljnjega izobraževanja.
 • Z zaposlitvijo res ne bo problema.

Pogoji za vpis

V program Strojni tehnik se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil najmanj osnovno šolo.

Število vpisnih mest

V program Strojni tehnik bomo v naslednjem šolskem letu vpisali 28 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli bodi tudi ti med njimi.

O šoli

Šola ima dolgoletno tradicijo na področju izobraževanja na strojniškem strokovnem področju. Zadnja leta se še posebej trudimo, da bi šolo, njene delavnice, laboratorije in učilnice res odlično opremili. Trudili se bomo gotovo še naprej. Učitelji in si zaposleni na šoli se bomo trudili narediti največ za tvojo uspešnost in za to, da boš našo šolo zapustil kot dober strojni tehnik.

Način in oblika izobraževanja

Program Strojni tehnik je prenovljen program, organiziran po novih evropskih izhodiščih. Izobraževanje traja štiri leta. Program je ovrednoten s 240 kreditnimi točkami. V štirih letih izobraževanja boš deležen izobraževanja pri splošno izobraževalnih predmetih, strokovnih modulih, praktičnem izobraževanju v šoli in pri delodajalcih, aktivnosti v okviru obveznih izbirnih vsebin.

Kaj se bom naučil? Kakšen bom postal?

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi;
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu;
 • imel bom postavljene temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju;
 • iskal bom racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju;
 • naravnan bom v vseživljenjsko učenje in usposabljanje;
 • usposobljen bom za uporabo znanj in veščin v novih situacijah;
 • razširil bom splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij;
 • in seveda….še marsikaj!

Kako boš zaključil izobraževanje v programu Strojni tehnik?

Poklicna matura obsega obvezni del:

pisni in ustni izpit iz slovenščine,
pisni in ustni izpit iz strokovnega predmeta.

in izbirni del:

pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
izdelek oziroma storitev in zagovor.

ALI VEŠ?

Najhitreši helikopter na svetu naj bi letel s hitrostjo 464 kilometrov na uro. Plovilo, ki pristane kot helikopter, a leti kot letalo, doseže 509 kilometrov na uro.

ALI VEŠ?

Najhitreši helikopter na svetu naj bi letel s hitrostjo 464 kilometrov na uro. Plovilo, ki pristane kot helikopter, a leti kot letalo, doseže 509 kilometrov na uro.

Kam po izobraževanju v programu Strojni tehnik?

Po končanem programu Strojni tehnik boš lahko nadaljeval izobraževanje na višješolskih ali visokošolskih strokovnih programih. Tudi univerzitetni programi so dosegljivi.

Lahko se boš zaposlil, delodajalci že danes sprašujejo po tebi, saj je strojni tehnik zelo iskan kader.

Možnosti ti zagotovo ne bo tako hitro zmanjkalo. Prihodnost je tu in zdaj – ZATE. Zagrabi jo!