IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Inštalater strojnih inštalacij

Inštalacije so žile, po katerih se pretakajo tekočine v hiši. Napeljemo vodovodno, toplotno in plinsko instalacijo, poskrbimo pa tudi za dobro klima napravo.
Izobraževanje traja 3 leta. Šolanje se zaključi izpitom. Po zaključku šolanja je možno nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev.

Zakaj bi se vpisal v program Inštalater strojnih inštalacij?

 • V šolskih delavnicah in na praksi pri delodajalcu boš postal spreten.
 • Tvoje delo bo dinamično in razgibano.
 • S pridnimi rokami in pridobljenim znanjem boš dobro zaslužil.
 • Hiše bodo s tvojo pomočjo postale dom.
 • Če boš želel, boš imel možnost nadaljnjega izobraževanja.
 • Z zaposlitvijo res ne bo problema.

 Pogoji za vpis

V program Inštalater strojnih inštalacij se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil najmanj osnovno šolo ali katerikoli program nižjega poklicnega izobraževanja.

ALI VEŠ?

Voda je najpomembnejši vir obnovljive energije, 21,6% električne energije pridobimo iz hidroelektrarn.

ALI VEŠ?

Voda je najpomembnejši vir obnovljive energije, 21,6% električne energije pridobimo iz hidroelektrarn.

Število vpisnih mest

V program Inštalater strojnih inštalacij bomo v naslednjem šolskem letu v prvi letnik lahko vpisali 26 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli, bodi tudi ti med njimi.

O šoli

Šola ima dolgoletno tradicijo na področju izobraževanja na strojniškem strokovnem področju. Zadnja leta se še posebej trudimo, da bi šolo, njene delavnice, laboratorije in učilnice res odlično opremili. Gotovo se bomo trudili tudi v prihodnje. Učitelji in vsi zaposleni na šoli se bomo prav tako trudili narediti največ za tvojo uspešnost in za to, da boš našo šolo zapustil kot dober Inštalater strojnih inštalacij.

 

Način in oblika izobraževanja

Program Inštalater strojnih inštalacij je prenovljen program, organiziran po novih, evropskih izhodiščih. Izobraževanje traja tri leta, v katerih čaka veliko praktičnega izobraževanja, tako v šolskih delavnicah, kot tudi pri delodajalcih. Veliko bo tudi dela v učilnicah pri splošno izobraževalnih predmetih, strokovnih modulih in veselja ob obveznih izbirnih vsebinah.

POVEZAVA

Vse o šoli

Preberi več o tem.
POVEZAVA

Vse o šoli

Preberi več o tem.

Kako boš zaključil izobraževanje v programu Inštalater strojnih inštalacij?

Po triletnem izobraževanju moraš opraviti še zaključni izpit, ki je sestavljen iz dveh izpitnih enot:

 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine
 2. izdelek oziroma storitev in zagovor

Kaj se bom naučil? Kakšen bom postal?

Dijaki v programu Inštalater strojnih inštalacij:

 • obvladajo in razumejo splošne principe in delovanje energetskih naprav in napeljav,
 • znajo načrtovati in pripraviti potek dela, ga nadzorovati in oceniti rezultate dela,
 • znajo uporabiti in narisati enostavne delavniške risbe strojnih delov in sestavne risbe manjših sklopov v skladu s standardizacijo,
 • poznajo zgradbo, lastnosti in uporabo gradiv,
 • obvladajo tehnike in tehnologije, specifične za svoje strokovno področje,
 • znajo uporabiti in narisati enostavne delavniške risbe strojnih delov in sestavne risbe manjših sklopov v skladu s standardizacijo za uporabo simbolov, tabel in diagramov s svojega poklicnega področja;
 • znajo uporabiti tehnične predpise in standarde v zvezi s preizkušanjem in zagonom energetskih naprav in napeljav.

Kam po izobraževanju v programu Inštalater strojnih inštalacij?

Po končanem programu Inštalater strojnih inštalacij boš lahko, če boš želel, nadaljeval izobraževanje v programih poklicno tehniškega izobraževanja oziroma v tako imenovanih »3+2« programih.

Seveda to še ni nujno konec tvojega izobraževanja. Po opravljeni poklicni maturi so na voljo programi višješolskega in visokošolskega strokovnega izobraževanja ali večina univerzitetnih programov.

Lahko se boš zaposlil, saj delodajalci že danes sprašujejo po tebi. V regiji je veliko podjetij, ki delujejo na strojniškem področju, glede na veliko povpraševaje na trgu pa se veliko strojnikov odloča za samostojno pot v obrti. Veliko jih tudi izkoristi možnost dobro plačanega dela v sosednji Italiji.

Možnosti ti zagotovo ne bo tako hitro zmanjkalo. Prihodnost je tu in zdaj – ZATE.