IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Tehnik mehatronike – PTI

Sodobna industrija te potrebuje. Elektronika, mehanika in računalništvo = mala mal'ca.
Izobraževanje traja 2 leti. Šolanje se zaključi s poklicno maturo. Po zaključku šolanja je možno nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev.

Zakaj bi se vpisal v program Tehnik mehatronike – PTI?

 • Ker te veseli tako strojništvo, kot elektrotehnika in računalništvo.
 • Ker je program izredno zanimiv in aktualen.
 • Ker boš na Tehniškem šolskem centru imel možnost obiskovati predavanja v dobro opremljenih učilnicah in laboratorijih.
 • Ker boš imel veliko možnosti glede nadaljnjega izobraževanja.
 • Na Tehniškem šolskem centru se boš imel super.

Pogoji za vpis

V program Tehnik mehatronike – PTI se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil srednje poklicno izobraževanje in pridobil poklic Mehatronik operater, Oblikovalec kovin – orodjar ali drugo.

Število vpisnih mest

V program Tehnik mehatronike – PTI se lahko v prvi letnik vpiše do 28 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli, bodi med njimi tudi ti.

O šoli

Programi mehatronike na Šolskem centru nimajo dolge tradicije. To pa ne pomeni, da smo na tem področju začetniki. Program Mehatronik operater izvajamo od leta 2004 in ker na ŠC izvajamo tudi višješolski strokovni program mehatronike lahko rečemo, da imamo zelo dobro opremljene delavnice, laboratorije in učilnice. Dolgoletno izvajanje programov strojništva, elektrotehnike in računalništva so porok za kvalitetno izobraževanje mehatronike.

ZAKAJ SE ODLOČITI

Te zanima raznovrstno, dinamično, moderno, široko uporabno delo?

ZAKAJ SE ODLOČITI

Te zanima raznovrstno, dinamično, moderno, široko uporabno delo?

Način in oblika izobraževanja

Program Tehnik mehatronike PTI je nov program, organiziran po novih, evropskih izhodiščih. V dveh letih izobraževanja boš deležen izobraževanja pri splošno izobraževalnih predmetih, strokovnih modulih, praktičnem izobraževanju v šoli in pri delodajalcih, aktivnostih v okviru obveznih izbirnih vsebin.

Kako boš zaključil izobraževanje v programu Tehnik mehatronike?

S poklicno maturo, ki obsega obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz mehatronike ter

izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev z zagovorom.
VIDEO POSNETEK

Tehnik Mehatronik

VIDEO POSNETEK

Tehnik Mehatronik

Kaj se bom naučil? Kakšen bom postal?

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi;
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • poznajo projektno delo;
 • temeljne zakonitosti v elektroniki in strojništvu ter delovanja tipičnih vezij in sistemov na nivoju, da je možna specializacija za montažo, vzdrževanje in servisiranje;
 • spoznajo namembnost programskih orodij za risanje, konstruiranje, dimenzioniranje, izbiro gradiv, elementov, strojev in sistemov ter krmiljenje;
 • spoznajo naprave za brezžični prenos signalov, prenos analognega in digitalnega signala, kodiranje in dekodiranje, gradnike računalnikov, integracijo v sistem, periferne naprave, povezave računalnikov;
 • in še mnogo drugih zanimivih vsebin.

Kam po izobraževanju v programu Tehnik mehatronike – PTI?

Po končanem programu Tehnik mehatronike – PTI boš lahko nadaljeval izobraževanje na višješolskih ali visokošolskih strokovnih programih. Tudi univerzitetni programi so dosegljivi. Lahko se boš seveda tudi zaposlil, delodajalci že danes sprašujejo po tebi, saj je tehnik mehatronike zelo iskan poklic.

Možnosti ti zagotovo ne bo tako hitro zmanjkalo. Prihodnost je tu in zdaj – ZATE. ZAGRABI JO!