Drage dijakinje in dijaki, spoštovani starši!

Poletnih počitnic je konec in pred nami je novo šolsko leto, polno novih izzivov, želja in skrbi, ki so predvsem posledica novega koronavirusa, ki nam kroji vsakdan že od meseca marca. Kakorkoli že bo potekalo novo šolsko leto, začenjamo v živo (model B) ob upoštevanju priporočil in navodil zdravstvene stroke.

Zato dobrodošli spet v šoli.

Dijaki boste v šolske klopi sedli v torek, 1. septembra 2020, po sledečem urniku:

  • novinci 1. letniki ob 8.00 uri
  • višji letniki in četrti letniki PTI ob 10.00 uri

Vsi dijaki boste prvi šolski dan imeli uvodno razredno uro z razrednikom in sicer vsak oddelek v svoji učilnici. Razpored po učilnicah si lahko ogledate na povezavah ločeno za prve letnike in višje letnike ter četrte letnike PTI.

Dijaki prvih letnikov vstopate v šolo skozi glavni vhod šolske stavbe. Na vhodu in na določenih mestih po šoli vas bodo pričakali učitelji spremljevalci, ki vas bodo napotili do učilnice. Poleg tega bodo nameščeni še dodatni kažipoti do učilnic. Pri tem je pomembno, da si zapomnite oznako oddelka in učilnice v kateri vas bo pričakal razrednik. Srečanje z razrednikom bo predvidoma trajalo 2-3 šolske ure. S seboj imejte pisalo in beležko, da si boste zabeležili osnovne informacije.

Dijaki višjih letnikov in četrti letniki PTI vstopate v šolo skozi tisti vhod šolske stavbe, ki je najbližji učilnici, ki vam je dodeljena. Ne zadržujte se po hodnikih ali avli šole, ampak greste naravnost v svojo učilnico.

Pred prihodom v šolo si preberite priporočila in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in upoštevajte odloke vlade RS glede preprečevanja širjenja virusa COVID-19. Nekaj osnovnih napotkov dobite na naši spletni strani, več pa na spletni strani NIJZ in vlade RS.

V šolo lahko pridete le zdravi dijaki.

Dijaki, ki ste bili v državah, ki so na rdečem seznamu (države s poslabšano epidemiološko sliko) in ste bili napoteni v karanteno ste dolžni le-to spoštovati, zato ne pridete v šolo ampak ste doma do izteka karantenskega roka in o tem obvestite razrednika ali svetovalno delavko.

Bodimo odgovorni do sebe in drugih, zato spoštujmo varnostno razdaljo 1,5 m pri gibanju po šoli, v učilnicah in tudi sicer. Pri tem obvezno nosimo masko in skrbimo za ustrezno higieno. Na več mestih po šoli so na vidnem mestu postavljeni dozatorji z razkužilom za roke.

Šolske malice prvi dan ne bo.

Želimo vam uspešen in zdrav začetek šolskega leta.

Kolektiv SPLŠ