Šolanje po prilagojenem modelu C

Na podlagi okrožnice MIZŠ se od 3. maja dalje pouk izvajanja v živo še naprej po prilagojenem modelu C, enako kot v mesecu aprilu pred prvomajskimi počitnicami.

To pomeni, da vsak teden prihajate v šolo dijaki zaključnih oddelkov 2. OL, 3. ML, 3. OKV, 4. LT, 4. ST, 4. TM, 5. NL, 5. NS in 5. NTM ter dijaki 1. OL.

Ostali oddelki ste razdeljeni v dva turnusa in prihajate v šolo izmenično vsak drugi teden po razporedu:

Turnus A (3. 5. – 7. 5., …)
1. ASA, 1. ASB, 1. ME, 1. ML, (1. IS, 1. OK, 1. OKV), 2. AS, 2. ME,

(2. IS, 2. ML, 2. OK, 2. OKV) in 2. ST

Turnus B (10. 5. – 14. 5., …)
1. LT, 1. ST,  1. TM, 2. LT, 2. TM, 3. LT, 3. ST, 3. TM, 4. NS, 4. NAS, 4. NL in 4. NTM

Oddelki, ki v določenem tednu niste v šoli imate pouk na daljavo.

Oddelki, ki ste na PUD-u ostajate na PUD-u, ostali, ki morate PUD še opraviti upoštevajte predviden termin PUD.

V primeru omejitve prehajanja med regijami imejte dijaki pri sebi potrdilo o vpisu ali dijaško izkaznico.

V kolikor bo potrebno, boste podrobne ali posebne informacije dijaki prejeli preko eAsistenta.


Še vedno velja, da ima vsak oddelek svojo matično učilnico za splošne predmete in teoretične strokovne module. Vaje in praktični pouk pa potekajo v namenskih učilnicah in delavnicah. Držite se urnika v eAsistentu.

Še naprej opozarjamo, da se striktno držite ukrepov za zmanjšanje širjenja okužbe s Covid-19, še posebej:

  • v primeru simptomov ostanemo doma in pokličemo zdravnika,
  • kašljamo v rokav ali robček,
  • upoštevamo ustrezno distanco,
  • z nerazkuženimi ali neumitimi rokami si ne dotikamo oči, nosu in ust,
  • večkrat si razkužimo in/ali umijemo roke,
  • v zaprtih prostorih obvezno nosimo masko,
  • redno zračimo prostore.

Redno spremljajte vsa obvestila, saj lahko pride do sprememb.

Ostanite zdravi ter pazite nase in na druge.

Vodstvo SPLŠ