Kdaj se bomo dijaki lahko spet vrnili k pouku?

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/2020) začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. S tem se šolsko izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, vključno z izvajanjem praktičnega usposabljanj z delom (PUD) in vajeništva pri delodajalcih prekine do prenehanja razlogov prepovedi, kar bo sporočila vlada RS s sklepom.

Kako lahko obnovim ali pridobim dostop do eAsistenta, šolskih e-učilnic ali storitve Office 365?

Sledite navodilom.

Sošolci so dobili več nalog kot jaz. Kako naj vem ali sem prejel vse gradivo?

Za to lahko obstaja več vzrokov:

  • Lahko se zgodi, da vas učitelj pomotoma izpusti iz seznama naslovnikov. Predlagamo, da si s sošolci dnevno izmenjujte informacije o prejetem gradivu in nalogah. V ta namen imate ogromno možnosti od ustvarjanja skupnega google profila, facebook profila, ipd.
  • Vaš poštni odjemalec za e-pošto je sporočilo z gradivom prestavil v mapo Neželena e-pošta. Redno preverjajte tudi omenjeno mapo.

Pri učenju na daljavo se pričakuje, da uporabljamo določeno programsko opremo. Kje jo dobimo?

Osnova za delo na domu so t. i. pisarniški programi, ki so lahko plačljivi ali brezplačni. Najbolj razširjeni so pisarniški programi podjetja Microsoft kot npr. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, idr. Vse naštete programe in še več drugih, vključno z orodjem spletne učilnice, imate dijaki brezplačno na razpolago v storitvi Office 365. Kako se prijavite v to storitev si preberite na podstrani. Poleg Microsof-ovih programov se lahko poslužujete tudi brezplačnih kot so npr. LibreOffice ali OpenOffice.

Za glasovno in video komuniciranje z učitelji ali med vami dijaki, so vam na voljo različne storitve tako domače VOX kot tuje Skype, ZOOM, Webex, Google hangouts, ipd.

Za ogledovanje t. i. pdf dokumentov potrebujete brezplačni program Adobe Acrobat Reader.

Glede dostopa do posebne programske opreme, ki jo potrebujete pri vajah določenih strokovnih modulov se obrnite na učitelja, ki vas poučuje.

Dobili smo sporočilo, da se moramo prijaviti na maturo preko obrazca. Ali se nismo na maturo že prijavili?

Res je, da ste dijaki na začetku šolskega leta izpolnjevali prijavo na poklicno maturo, ki pa je bila le predprijava. Meseda marca pa se izpolni pravo prijavo, ker se lahko v tem času kdo premisli pri izbiri izbirnega predmeta. Zadnji rok za prijavo je 31. marec 2020.

Ali je mogoče, da se bodo termini za PUD, popravne izpite, zaključne izpite in maturo prestavili?

S strani ministrstva smo dne 9. aprila dobili informacijo, da šolski koledar ostaja nespremenjen. To pomeni, da se pouk kljub izobraževanju na domu ne bo podaljšal. Vsi roki za poklicno maturo, zaključni izpit in popravne izpite ostajajo enaki.

Glede mature si lahko preberete prispevek: Nagovor direktorja RIC.

Neznanka ostaja PUD in vajeništvo saj glede tega nismo še prejeli informacij.

Kako bo z ocenjevanjem?

Ocenjevanje se bo v času izobraževanja na domu izvajalo v skladu s spremenjenim načrtom ocenjevanja znanja, ki ga bodo pripravili strokovni aktivi in posamezni učitelji. Ocenjevalo se bo tako vaše sprotno delo kot tudi drugo delo, ki vam ga bodo naročili učitelji. Seveda klasičnih pisnih testov ne bo, bodo pa oblike ocenjevanja drugačne in prilagojene določenemu predmetu oz. strokovnemu modulu. O podrobnostih vas bodo pravočasno seznanili učitelji.

Ali so predavanja v živo obvezna?

Zaželeno je, da se predavanj v živo udeležite, če imate za to ustrezno strojno opremo in dovolj dobro internetno povezavo. Ker pa ni možno pričakovati, da imate vsi dijaki ustrezne pogoje, ne moremo od vas zahtevati, da se predavanj v živo udeležite obvezno. Učitelji, ki poučujejo v živo preko določenih programskih orodij imajo na voljo tudi snemanje predavanja, kar pomeni, da vam posneto predavanje lahko dajo na vpogled v spletno učilnico.

Zakaj učitelji uporabljajo različne spletne učilnice?

Trenutno naši učitelji uporabljajo tri različne vrste spletnih učilnic in sicer: Arnes moodle, eAsistent XOOLTIME in Office 365 Teams.

Na državni ravni uporaba določene vrste spletne učilnice ni predpisana, zato učitelji uporabljajo različne načine. Menimo pa, da to ne bi smelo predstavljati prevelikih težav za vas dijake, saj je to le okolje v katerem z učitelji izmenjujete gradivo, naloge, vaje ipd. Vsak učitelj vam bo tudi podal vsa potrebna navodila o delu v določenem spletnem okolju.