Sklep ministrice za izobraževanje, znanost in šport z dne 30. 10. 2020 na podlagi katerega se izobraževanje izvaja na daljavo, ostaja v veljavi tudi od 7. decembra 2020 dalje.

Ministrica pa je dne, 26. 11. 2020 izdala nov Sklep o organizaciji pouka in ocenjevanju znanja dijakov v šolskem letu 2020/2021, ki pravi, da se pouk v šolskem letu 2020/2021 izvede v le enem namesto dveh ocenjevalnih obdobjih. Posledica tega ukrepa je potrebna sprememba šolskih pravil ocenjevanja znanja in načrtov ocenjevanja znanja. Nova šolska pravila ocenjevanja znanja imate med dokumenti, z načrti ocenjevanja znanja pa vas bodo pri naslednjih šolskih urah seznanili učitelji.

Pouk na daljavo bo še vedno potekal po veljavnem urniku. Dijaki ste v skladu s šolskimi pravili dolžni obiskovati pouk na daljavo in izpolnjevati vse zadane obveznosti s strani učiteljev.

Primarni komunikacijski kanal so spletne učilnice Arnes-Moodle, nekateri učitelji bodo kot sekundarni in podporni sistem uporabljali tudi platformo Teams sistema Office 365. Določene informacije boste dijaki prejemali tudi preko eAsistenta. V kolikor se ne morete prijaviti v spletne učilnice (AAI prijava) se obrnete na svojega razrednika ali pišete direktno na: podpora@scng.si

Pripravili smo vam tudi kratka pravila pouka na daljavo in videopredavanj, ki jih najdete v prispevku šolsko delo doma.

Praktično usposabljanje pri delodajalcih (PUD) se za dijake 3. ML in 3. OKV, ki so trenutno na polletjem PUD-u odvija nemoteno. Do zapletov izvajanja PUD pa je zaradi trenutnih razmer prišlo pri dijakih 2. letnikov SPI, ki bi morali na PUD v mesecu decembru. Glede na nove okoliščine gredo v decembru na PUD le dijaki 2. AS, vsem ostalim 2. letnikom pa se PUD prestavi na predvidoma mesec april. O tem ste bili tako dijaki kot starši že obveščeni preko osebne e-pošte. V kolikor bi kdo imel kakršne koli težave pri izvedbi PUD-a, naj se obrne na svojega organizatorja PUD.

Upamo, da se bo stanje okužb čimprej zmanjšalo in se bodo s tem odprle možnosti za rahljanje ukrepov in posledično tudi izvajanje pouka na šoli. Da bomo to dosegli, pa se je potrebno zavedati nevarnosti prenosa okužbe in se potruditi, da se ji izognete z upoštevanjem že znanih osnovnih ukrepov NIJZ.

Odločitev o tem, kdaj in v kakšni obliki se bo nadaljeval puk na šoli je v rokah vlade RS oz. pristojnega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ko bo prišlo do te odločitve, boste o tem seznanjeni.

Ostanite zdravi