Dijaki, ki želite v šolskem letu 2019/2020 uveljavljati pravico do prilagoditev šolskih obveznosti v skladu s Pravilnikom o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli, lahko oddate vlogo  na obrazcu, ki se nahaja na strani Dokumenti pod alinejo Obrazci.

Izpolnjen obrazec s potrebnimi prilogami oddate v tajništvo šole do 30. 9. 2019.

Šola bo vloge obravnavala in izdala sklepe. V primeru pozitivnega sklepa bo šola pripravila za vsakega dijaka še osebni izobraževalni načrt.

Športniki bodite pozorni na vašo dejansko kategorijo v katero spadate. Pri določanju kategorije se upoštevajo merila oz. kriteriji OKS.

Vloge morate oddati tudi dijaki, ki ste imeli prilagoditve v preteklem šolskem letu, kajti sklep velja samo za eno šolsko leto.