Dijaki, ki želite v šolskem letu 2021/2022 uveljavljati pravico do prilagoditev šolskih obveznosti v skladu s Pravilnikom o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli, lahko oddate vlogo na obrazcu (Vloga za pridobitev pravice do prilagoditev šolskih obveznosti), ki se nahaja na strani Dokumenti pod alinejo Obrazci.

Izpolnjen obrazec s potrebnimi prilogami oddate v tajništvo šole do 30. 9. 2021.

Šola lahko v skladu s 3. odstavkom 2. člena pravilnika prilagodi šolske obveznosti:

  1. nadarjenemu dijaku,
  2. dijaku perspektivnemu športniku,
  3. dijaku vrhunskemu športniku,
  4. dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,
  5. dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti,
  6. dijaku, ki prihaja iz tuje države,
  7. v drugih utemeljenih primerih,
  8. dijaku s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi.

Ravnatelj bo vloge obravnaval in izdal sklepe v petnajstih dneh po prejemu popolne vloge. V primeru pozitivnega sklepa bo šola v petnajstih dneh po izdaji sklepa pripravila za vsakega dijaka še osebni izobraževalni načrt.

Športniki bodite pozorni na vašo dejansko kategorijo v katero spadate. Pri določanju kategorije se upoštevajo merila oz. kriteriji OKS.

Perspektivni športnik je športnik perspektivnega razreda, ki je dosegel ustrezen rezultat na mednarodnem tekmovanju v mladinskih starostnih kategorijah, kategoriji mlajših članov ali absolutni kategoriji.

Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski dosežek (rezultat) na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji.

Vloge morate oddati tudi dijaki, ki ste imeli prilagoditve v preteklem šolskem letu, kajti sklep o prilagoditvi velja samo eno šolsko leto.