Po dveletni prekinitvi zaradi Covid razmer se je v začetku šolskega leta 2021/2022 ponovno organiziralo tekmovanje iz tehniškega risanja za dijake srednjih šol PIKO (projekcije in kotiranje). Po predhodnem šolskem tekmovanju, ki je potekalo 22. 9. 2021 po posameznih šolah, so se na državno tekmovanje, ki je potekalo 21. 10. 2021 na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče v Zrečah, uvrstili tudi trije dijaki in dijakinja Šolskega centra Nova Gorica in sicer Janez Makorič 4. ST in Blaž Koren 3. ST iz Strojne, prometne in lesarske šole programa strojni tehnik ter Samo Vetrih in Eva Švigelj iz 4. GA Gimnazije in zdravstvene šole programa tehniška gimnazija.

Dijaki in dijakinja so na državnem tekmovanju prikazali solidno znanje in dosegli tudi dober uspeh. Dijak Strojne, prometne in lesarske šole, 4. ST oddelka, Janez Makorič je osvojil zlato priznanje, dijak Gimnazije in zdravstvene šole, 4. GA oddelka Samo Vetrih pa srebrno priznanje. Za odličen uspeh sta zaslužna tudi mentorja, prof. Viler Nusdorfer in prof. Karlo Petrovčič.

Vsem štirim udeležencem finala, predvsem pa dobitnikoma priznanj in mentorjema, iskreno čestitamo.

Nekaj utrinkov iz tekmovanja si lahko ogledate na spletni strani Srednje poklicne in strokovne šole Zreče.