IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strojni tehnik – PTI

Kaj imajo skupnega motor, ura, cd? Vsi nastanejo s pomočjo strojev, ki jih skonstruira, upravlja in vzdržuje strojni tehnik.
Šolanje v programu strojni tehnik PTI traja 2 leti in se zaključi s poklicno maturo. Po tem je možno nadaljevanje izobraževanja ali zaposlitev.

Program strojni tehnik PTI je pravi zate, če

 • želiš izpopolniti in razširiti znanje, pridobljeno v srednjem poklicnem izobraževanju.
 • želiš osvojiti strokovnoteoretično znanje, potrebno za vpis v višje- in visokošolske programe.
 • bi se rad usposobil za reševanje zahtevnejših tehnoloških problemov.

 

ALI VEŠ?

Dirkalni avtomobil, ki so ga razvili britanski znanstveniki, poganjajo čokolada, korenje, krompir in druga zelenjava. To biološko vozilo doseže zavidljivih 200 km/h.

ALI VEŠ?

Dirkalni avtomobil, ki so ga razvili britanski znanstveniki, poganjajo čokolada, korenje, krompir in druga zelenjava. To biološko vozilo doseže zavidljivih 200 km/h.

Pogoji za vpis

V izobraževalni program strojni tehnik PTI se lahko vpišeš, če si uspešno končal srednje poklicno izobraževanje v programih strojništva, mehatronike, elektrotehnike, gradbeništva in drugih področjih.

 

Zanimivosti iz dijaškega vsakdana

 • Dijaki praktično znanje, pridobljeno v srednjem poklicnem izobraževanju, nadgradijo v sodobno opremljenih učilnicah in delavnicah.
 • Pridobljeno strokovno znanje preizkušajo pri praktičnem pouku v šolskih delavnicah, v 4. letniku pa tudi v podjetjih.
 • Svoje znanje in veščine lahko dokažejo na tekmovanjih iz znanja splošnih in strokovnih predmetov ter v različnih športih.
 • V veselje jim je, kadar pridejo med športno vzgojo na vrsto šolski fitnes, plezalna stena, namizni tenis …
 • Svoj prosti čas radi preživljajo v dobro založeni šolski knjižnici.
 • Dijaki, ki želijo svojo stroko spoznati tudi v tujini in stkati nove vezi, se lahko vključijo v mednarodne izmenjave.

Česa se boš naučil?

 • Pri pripravi tehniške dokumentacije boš znal uporabljati računalniško programsko opremo.
 • Sposoben boš sodelovati pri konstruiranju novih izdelkov in načrtovanju izboljšav v proizvodnji. Pri tem boš znal najti racionalne, strokovne in do okolja prijazne rešitve.
 • Znal boš upravljati sodobne CNC-stroje.
 • Usposobljen boš za timsko in projektno delo.
 • Znal boš poskrbeti za varnost pri delu in urejeno delovno okolje.
 • Razširil boš svojo splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in vseživljenjsko učenje.
 • Razvil boš odgovornost, strpnost in humanost.

Kako boš zaključil izobraževanje?

Šolanje se zaključi s POKLICNO MATURO, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz strokovnega predmeta,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam po izobraževanju v programu strojni tehnik PTI?

 • Izobraževanje boš lahko nadaljeval v višje- ali visokošolskih strokovnih programih.
 • Če poleg poklicne mature opraviš še 5. maturitetni predmet, je dosegljivih tudi veliko univerzitetnih programov.
 • Lahko se boš zaposlil, saj je strojni tehnik zelo iskan poklic in delodajalci že danes sprašujejo po tebi.
 • Možnosti ti zagotovo ne bo tako hitro zmanjkalo. Prihodnost je tu in zdaj – ZATE.
Zgibanka

Zgibanka

Strojni tehnik PTI
Zgibanka

Zgibanka

Strojni tehnik PTI
Skip to content