IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strojni tehnik – PTI

Kaj imajo skupnega motor, ura, cd? Vse je nastalo s pomočjo strojev, ki jih skonstruira, upravlja in vzdržuje strojni tehnik.
Izobraževanje traja 2 leti. Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. Po zaključku šolanja je možno nadaljevanje izobraževanja ali zaposlitev.

Zakaj bi se vpisal v program Strojni tehnik – PTI?

 • Želiš svoje praktično znanje še oplemenititi?
 • To in pa širša teoretična znanja ti bodo dala večjo samozavest za nove podjetniške podvige.
 • Če boš želel, boš imel možnost nadaljnjega izobraževanja v višjih in visokih strokovnih programih ali celo univerzitetnih programih.
 • In zakaj ne bi poskusil?
ALI VEŠ?

Dirkalni avtomobil, ki so ga razvili britanski znanstveniki, poganjajo čokolada, korenje, krompir in druga zelenjava. To biološko vozilo doseže zavidljivih 200 km/h.

ALI VEŠ?

Dirkalni avtomobil, ki so ga razvili britanski znanstveniki, poganjajo čokolada, korenje, krompir in druga zelenjava. To biološko vozilo doseže zavidljivih 200 km/h.

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpišeš, če si uspešno končal srednje poklicno izobraževanje na področjih strojništva, mehatronike, elektrotehnike, gradbeništva in drugih področij.

Število vpisnih mest

V program Strojni tehnik – PTI lahko v prvi letnik vpišemo do 28 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli, bodi tudi ti med njimi.

O šoli

Šola ima dolgoletno tradicijo na področju izobraževanja na strokovnem področju strojništva. Zadnja leta se še posebej trudimo, da bi šolo, njene delavnice, laboratorije in učilnice odlično opremili. Učitelji in vsi zaposleni na šoli se bomo potrudili narediti največ za tvoj uspeh in za to, da boš našo šolo zapustil kot zadovoljen človek in dober Strojni tehnik.

Način in oblika izobraževanja

Program Strojni tehnik – PTI je prenovljen program, organiziran po novih evropskih izhodiščih. Izobraževanje v programu traja dve leti. Program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami. V dveh letih izobraževanja boš svoje bogato praktično znanje, ki si ga pridobil v programu srednjega poklicnega izobraževanja nadgradil z bogatejšim teoretičnim znanjem. Program je tako zastavljen, da ti poklicna matura ne bo delala težav.

Kako boš zaključil izobraževanje v programu Oblikovalec kovin – orodjar?

Po dveletnem izobraževanju boš opravil poklicno maturo z naslednjimi izpitnimi enotami v obveznem delu:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz strokovnega predmeta s področja strojništva

ter v izbirnem delu:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek ali storitev z zagovorom.

Kaj se bom naučil? Kakšen bom postal?

 • postal boš odgovornejši, strpnejši, human in sposoben življenja v demokratični družbi;
 • postal boš usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu;
 • pridobil boš temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju;
 • poiskati boš znal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju;
 • naravnan boš v vseživljenjsko učenje in usposabljanje;
 • usposobljen boš za uporabo znanj in veščin v novih situacijah;
 • razširil boš že pridobljeno splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij;
 • in še več ko to.

Kam po izobraževanju v programu Strojni tehnik – PTI?

Po končanem programu Strojni tehnik – PTI imaš vse poti še odprte. Na voljo boš imel višješolske in visokošolske strokovne programe strojništva pa tudi univerzitetne izobraževalne programe.

Lahko boš izbral zaposlitev, poklic strojnega tehnika je zanimiv za marsikaterega delodajalca. V regiji je veliko podjetij, ki delujejo na strojnem področju. Veliko možnost boš imel tudi samostojno pot v obrti ali podjetništvu. Veliko strojnih tehnikov izkoristi možnost dobro plačanega dela v sosednji Italiji.

Možnosti ti zagotovo ne bo tako hitro zmanjkalo. Prihodnost je tu in zdaj – ZATE.