IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Pomočnik v tehnoloških procesih

Pomočnik v tehnoloških procesih je program nižjega poklicnega izobraževanja in je namenjen dijakom, ki imajo radi tehniko in niso uspešno končali osnovne šole.
Program traja dve leti in se zaključi z zaključnim izpitom. V tem času si boš pridobil znanje, ki ti bo omogočalo zaposlitev na različnih področjih ali pa se boš lahko odločil nadaljevati izobraževanje v enem od programov srednjega poklicnega izobraževanja.

Zakaj bi se vpisal v program Pomočnik v tehnoloških procesih?

 • Delo je praktično naravnano.
 • Imaš delovne navade in ročne spretnosti.
 • Z zaposlitvijo ne bo težav, poklic ti bol dal široko paleto znanj.
 • Imel boš možnost nadaljnjega izobraževanja.

Pogoji za vpis

V program Pomočnik v tehnoloških procesih se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil najmanj osnovno šolo s prilagojenim programom ali vsaj 7 razredov devetletne osnovne šole.

Število vpisnih mest

V program Pomočnik v tehnoloških procesih lahko v prvi letnik vpišemo do 16 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli, bodi tudi ti med njimi.

O šoli in pouku

 • Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah in delavnicah.
 • Pridobljeno strokovno znanje dijaki preizkušajo v šolskih delavnicah in v podjetjih (2 + 2 tedna).
 • Dijaki lahko svoje znanje in veščine dokazujejo na tekmovanjih s področij stroke, športa in splošnih predmetov.
 • Dijaki lahko svoj prosti čas preživljajo v dobro založeni šolski knjižnici.
 • Športna vzgoja se izvaja v telovadnicah, v šolskem fitnesu in na plezalni steni …

Česa se bom naučil?

 • Postal bom odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi.
 • Naravnan bom v vseživljenjsko učenje in usposabljanje.
 • Pridobil bom temeljna znanja s področja strojništva.
 • Spoznal bom ročno in strojno obdelavo kovin.
 • Naučil se bom uporabljati pripomočke za risanje in pisanje.
 • Znal bom izbrati pravilne materiale in pripraviti tehnično dokumentacijo.
 • Osvojil bom sposobnosti za urejeno in varno delovno okolje…
ALI VEŠ?

Titan je kovina z največjim razmerjem med trdnostjo (visoka) in gostoto (nizka).

ALI VEŠ?

Titan je kovina z največjim razmerjem med trdnostjo (visoka) in gostoto (nizka).

ALI VEŠ?

Wolfram je kovina z najvišjim tališčem (3422 stC)

ALI VEŠ?

Wolfram je kovina z najvišjim tališčem (3422 stC)

Zaključek izobraževanja

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • izdelek ali storitev ter zagovor.

Možnosti nadaljnjega izobraževanja ali zaposlitve

 • Zaključen izobraževalni program ti omogoča vpis v program Oblikovalec kovin-orodjar, Inštalater strojnih inštalacij, Mehatronik operater, Avtokaroserist, Avtoserviser ali kateri koli drugi program srednjega poklicnega izobraževanja.
 • Po končanem programu se lahko zaposliš na različnih področjih. Možnosti je veliko.