Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 19. 1. 2023 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024 (337. JR).

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo možno oddati od 19. 6. 2023 do 22. 9. 2023.

Možnost oddaje vloge za štipendijo bodo imeli dijaki, ki bodo v šolskem letu 2023/2024 prvič vpisani v 1. letnik naslednjih izobraževalnih programov na naši šoli:

  • avtokaroserist
  • inštalater strojnih inštalacij
  • oblikovalec kovin – orodjar
  • mizar