Državna štipendija

Vlogo za dodelitev državne štipendije vložite v mesecu avgustu na pristojnem centru za socialno delo. Vlogo lahko pridobite na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, spletni strani Centra za socialno delo, v knjigarnah (Obr. 8,45) ali jo oddate v elektronski obliki z digitalnim potrdilom na portalu e-uprava.

Informacije za vse ostale vrste štipendij: kadrovske, Zoisove in za deficitarne poklice najdete na spletnih straneh Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Štipendija za deficitarne poklice

Za to štipendijo lahko kandidirate dijaki, ki se prvič vpisujete v prvi letnik enega od deficitarnih poklicev oz. izobraževalnih programov.

Na naši šoli so to programi:

  • avtokaroserist (v š.l. 2019/2020 se ne bo izvajal)
  • mehatronik operater,
  • oblikovalec kovin-orodjar,
  • mizar,
  • instalater strojnih instalacij

Skrajni rok za oddajo vloge je 20. september 2019. Več o tem si lahko preberete na spletni strani Razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice v š.l. 2019/2020.