Vsi dijaki prvih letnikov bodo obiskali Goriško knjižnico Franceta Bevka. Knjižnico, knjižnično gradivo in knjižnične storitve jim bodo predstavili tamkajšnji knjižničarji.  Ker so dijaki vključeni v nacionalni projekt Rastem s knjigo, bodo ob tem prejeli knjigo Lučke Kajfež Bogataj  Planet, ki ne raste.

Dijaki 1.AS, 1.ME, 1.CK, 1.ML, 1.CE, 1.RC  bodo v knjižnico odšli po naslednjem razporedu:

datum šolska ura razred spremljevalka
Četrtek 18.1. 6. in 7. 1.AS Natalija Plohl
Ponedeljek  22.1. 7. in 8. 1.CK, 1.ME Ernesta Dejak Furlan
Četrtek  25.1. 3. in 4. 1.ML, 1.CE Majda Figelj
Petek 26.1. 7. in 8. 1.RC Natalija Plohl

Dijake bosta poleg učiteljev spremljali knjižničarki Mojca Kosovel in Vasilija Rupnik.

DIJAKI SE ZBEREJO V ŠOLSKI KNJIŽNICI IN SE S SPREMLJEVALCEM ODPRAVIJO V GORIŠKO KNJIŽNICO.