Drage dijakinje in dijaki, spoštovani starši!

Novo šolsko leto je pred vrati. Kljub upanju in željam, da bi se začelo brez omejitev, žal temu ni tako. Začenjamo ga sicer v živo, a ob upoštevanju priporočil in navodil zdravstvene stroke (model B). Vsi modeli izobraževanja v času Covid razmer so predstavljeni v publikaciji od strani 79 dalje.

Dobrodošli spet v šoli.

V šolske klopi boste sedli v sredo, 1. septembra 2021, po sledečem urniku:

  • prvi letniki (novinci) ob 8.00 uri
  • višji letniki in četrti letniki PTI ob 9.30 uri  (izjema je oddelek 3. IS/ML/OK/OKV, ki pride ob 8.00 uri)

Vsi dijaki boste prvi šolski dan imeli uvodno razredno uro z razrednikom in sicer vsak oddelek v svoji učilnici. Razpored po učilnicah si lahko ogledate na povezavah ločeno za prve letnike in višje letnike ter četrte letnike PTI.


Dijaki prvih letnikov vstopate v šolo skozi glavni vhod šolske stavbe. V avli šole vas bodo pričakali učitelji, ki vas bodo napotili do učilnice. Poleg tega bodo nameščeni še dodatni kažipoti do učilnic. Pri tem je pomembno, da si zapomnite oznako oddelka in učilnice v kateri vas bo pričakal razrednik. Srečanje z razrednikom bo predvidoma trajalo 2-3 šolske ure. S seboj imejte pisalo in beležko, da si boste zabeležili osnovne informacije.


Dijaki višjih letnikov in četrti letniki PTI se ob določeni uri zberete kar v učilnici, ki vam je dodeljena. Ne zadržujte se v avli šole ali po hodnikih, ampak greste naravnost v svojo učilnico.


Ob prihodu v šolo in v šoli upoštevamo veljavne odloke vlade RS glede preprečevanja širjenja virusa COVID-19 in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Bodimo odgovorni do sebe in drugih, zato spoštujmo varnostno razdaljo pri gibanju po šoli, v učilnicah in tudi sicer. Pri tem obvezno nosimo masko in skrbimo za ustrezno higieno. Na več mestih po šoli so na vidnem mestu postavljeni dozatorji z razkužilom za roke.

 

V šolo le zdravi!

V primeru, da ste v karanteni ste dolžni le-to spoštovati, zato ne pridete v šolo ampak ste doma do izteka karantenskega roka in o tem obvestite razrednika ali tajništvo šole.

 

Šolske malice prvi dan ne bo.

Želimo vam uspešen in zdrav začetek šolskega leta.

Kolektiv SPLŠ