Osveženo: 6. 3. 2021

Sošolci so dobili več nalog kot jaz. Kako naj vem ali sem prejel vse gradivo?

Za to lahko obstaja več vzrokov:

  • Lahko se zgodi, da vas učitelj pomotoma izpusti iz seznama naslovnikov. Predlagamo, da si s sošolci dnevno izmenjujete informacije o prejetem gradivu in nalogah. V ta namen imate ogromno možnosti od ustvarjanja skupnega google profila, facebook profila, ipd.
  • Vaš poštni odjemalec za e-pošto je sporočilo z gradivom prestavil v mapo Neželena e-pošta. Redno preverjajte tudi omenjeno mapo.
  • Redno pregledujte spletne učilnice v katere ste vključeni.

Pri učenju na daljavo se pričakuje, da uporabljamo določeno programsko opremo. Kje jo dobim?

Osnova za delo na domu so t. i. pisarniški programi, ki so lahko plačljivi ali brezplačni. Najbolj razširjeni so pisarniški programi podjetja Microsoft kot npr. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, idr. Vse naštete programe in še več drugih, vključno z orodjem spletne učilnice Teams, imate dijaki brezplačno na razpolago v storitvi Office 365. Kako se prijavite v to storitev si preberite na podstrani. Poleg Microsof-ovih programov se lahko poslužujete tudi brezplačnih kot so npr. LibreOffice ali OpenOffice.

Za glasovno in video komuniciranje z učitelji ali med vami dijaki, so vam na voljo različne storitve tako domače VOX kot tuje Skype, ZOOM, Webex, Google hangouts, ipd.

Zaradi zakupa licenc programa za video komunikacijo ZOOM s strani ministrstva, smo se na ŠC Nova Gorica dogovorili, da bomo za video predavanja uporabljali storitev ZOOM. Storitev je vključena v spletne učilnice Arnes. Enako velja tudi za storitev Teams, kjer je video komunikacija že integrirana v sami storitvi.

Za ogledovanje t. i. pdf dokumentov potrebujete brezplačni program Adobe Acrobat Reader ali Foxit Reader.

Glede dostopa do posebne programske opreme, ki jo potrebujete pri vajah določenih strokovnih modulov, vam bodo informacije podali učitelji, ki vas določen modul poučujejo.

Kako bomo oddali vlogo za temo 4. predmeta poklicne mature?

Zaradi prehoda na pouk na daljavo smo se odločili, da podaljšamo termine za oddajo vlog za 4. predmet. Vsa navodila o 4. predmetu najdete na podstrani.

Kako bo z ocenjevanjem?

Ocenjevanje se bo v času izobraževanja na domu izvajalo v skladu z načrtom ocenjevanja znanja, ki vam ga predstavi učitelj. Vsekakor pa se bo ocenjevanje na daljavo izvajalo, saj trenutno ni znano, do kdaj se bo pouk na daljavo izvajal in ocenjevanj ne moremo prestavljati v prihodnost.

Ali so predavanja v živo obvezna?

Navodila so, da vsak učitelj pri vsakem predmetu ima najmanj polovico ur na teden predavanje v živo preko video povezave. Koliko video predavanj boste imeli določi učitelj glede na svoj predmet in urnik. Nekaj pouka boste dijaki opravili tudi samostojno po navodilu učitelj ali vam bodo učitelji dali na ogled posneto predavanje, ki si ga boste lahko ogledali.

Katere spletne učilnice bodo učitelji uporabljali?

Dogovor je, da učitelji uporabljajo primarno spletne učilnice Arnes moodle, kot sekundarno pa lahko uporabljajo tudi Office 365 Teams. Tudi sicer se priporoča kombinacija spletne učilnice Arnes moodle in orodij Office 365 do katerih imate vsi dijaki brezplačen dostop. Vsak učitelj vam mora jasno povedati, kakšne način bo uporabljal in tega se morate držati.

Tako Arnes moodle kot tudi Teams spletna učilnica obstajata kot aplikacija za mobilni telefon.

Pozabil sem geslo za določeno storitev. Kako lahko obnovim dostop do eAsistenta, Arnes moodle (AAI prijava) ali storitve Office 365?

Podrobnejša navodila o tem najdete na podstrani.

Kako je virus Covid-19 oz. SARS-CoV-2 nevaren in kako se lahko borimo proti njemu?

Podrobnejša navodila o tem najdete na spletni strani NIJZ.