V četrtek, 9. 12. 2021 je potekalo območno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje. Tekmovanje je zaradi epidemioloških razmer potekalo na daljavo. Na tekmovanju je SPLŠ zastopal dijak Žiga Makovec iz 2. TM oddelka pod mentorstvom prof. slovenščine Martine Vovk. Tekmoval je v skupini 1. in 2. letnik srednih strokovnih šol in moral prebrati roman Ferija Lainščka Kurji pastir. Krovni naslov tekmovanja na vseh stopnjah je bil Vedre bližine med nami. Dijaki, ki tekmujejo za Cankarjevo priznanje, morajo pri tekmovanju napisati esej po vsebinskih navodilih in ob usmerjevalnem odlomku.

V svoji tekmovalni skupini je Žiga Makovec dosegel najvišje število točk in se tako uvrstil še na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 12. februarja 2022, tudi slednje na daljavo.

Dijaku čestitamo za dosežen uspeh in želimo dobrega uspeha tudi na državnem tekmovanju.