Spričevala Zaključnega izpita lahko prevzamete

 v torek, 1. 9. 2020 ob 11:00

v tajništvu šole.