Znano je število prijavljenih kandidatov v posameznih študijskih programih, kar si lahko ogledate na:

Če bo v študijskem programu, ki ste ga izbrali, zaradi prevelikega števila prijav omejitev vpisa, se čim bolj potrudite!

Do zaključka pouka je še nekaj časa, zato lahko ocene izboljšate in se dobro pripravite na maturo oz. poklicno maturo.

Želimo vam, da bi v zadnjih tednih pouka zbrali dovolj volje in vztrajnosti pri učenju in si tako povečali možnosti za vpis na želen študijski program. Pogumno!

Šolska svetovalna služba