Šolanje po modelu B

Na podlagi okrožnice MIZŠ se tudi od 14. junija dalje pouk izvajanja v živo po modelu B, enako kot v preteklem tednu. To pomeni, da v šolo prihajate dijaki vseh oddelkov.

V tednu, ki sledi nas čakajo številni ustni izpiti na zaključnem izpitu in poklicni maturi. Zaradi tega bo občasno zasedenih kar nekaj učiteljev in učilnic. Zato opozarjamo, da sprotno pregledujete svoje urnike tako glede nadomeščanj kot sprememb učilnic.

Podrobne ali posebne informacije boste dijaki lahko prejeli tudi preko eAsistenta.


Še vedno velja ukrep nošenja maske v prostorih šole, razen pri pouku ŠVZ.

Zato opozarjamo, da se striktno držite ukrepov za zmanjšanje širjenja okužbe s Covid-19, še posebej:

  • v primeru simptomov ostanemo doma in pokličemo zdravnika,
  • kašljamo v rokav ali robček,
  • upoštevamo ustrezno distanco,
  • z nerazkuženimi ali neumitimi rokami si ne dotikamo oči, nosu in ust,
  • večkrat si razkužimo in/ali umijemo roke,
  • v zaprtih prostorih obvezno nosimo masko,
  • redno zračimo prostore.

 

Ostanite zdravi ter pazite nase in na druge.

Vodstvo SPLŠ