Drage dijakinje in dijaki, spoštovani starši!

Na podlagi novega odloka vlade RS s četrtka, 25. februarja 2021 se podaljšuje odlok, ki omogoča delno izvajanje pouka tudi v srednjih šolah do 5. marca 2021.

To pomeni, da se bo pouk izvajal podobno kot v tednu pred zimskimi počitnicami z morebitnimi spremembami, o katerih boste dotični oddelki obveščeni preko eAsistenta.

Obveščamo tudi, da so bile v urniku že narejene določene spremembe, zato si preglejte svoj urnik v eAsistentu.

Vlada RS je sprejela tudi odlok o delni omejitvi gibanja ljudi v katerem piše, da je gibanje v Obalno-Kraški regiji omejeno le na dotično regijo. Po dodatnem pojasnilu MIZŠ, ki smo ga dobile šole, to ne velja za učence in dijake, ki iz omenjene regije prehajate v druge regije zaradi obiskovanja pouka. To pomeni, da v kolikor spadate v skupino dijakov, ki lahko prihajajo v šolo in imate stalno ali začasno bivališče v Obalno-Kraški regiji, lahko pridete v šolo.

S seboj imejte osebni dokument ter dijaško izkaznico z nalepko za š.l. 2020/2021 ali veljavno potrdilo o vpisu.

Ker je odlok podaljšan le do 5. marca, še naprej spremljajte vsa obvestila, saj se lahko situacija za naslednji teden spremeni.

Ostanite zdravi ter pazite nase in na druge.

Vodstvo SPLŠ