V skladu s spremembami Zakona o vladi (ZVRS-J) se je dosedanje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razdelilo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Novo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo skrbelo za področje vrtcev ter osnovnih, srednjih in višjih šol.

Dr. Darjo Felda je z zaprisego 24. januarja 2023 uradno postal minister novega ministrstva, ki je tako pričelo z delovanjem.

Jasna Rojc je bila imenovana za državno sekretarko, pristojno za področje srednjega in višjega šolstva ter izobraževanja odraslih.