IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Tehnik mehatronik

Sodobna industrija te potrebuje. Elektronika, mehanika in računalništvo = mala mal'ca.
Izobraževanje traja 4 leta. Šolanje se zaključi s poklicno maturo. Po zaključku šolanja je možno nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev.

Zakaj bi se vpisal v program Tehnik mehatronike?

 • Ker te veseli tako strojništvo, kot elektrotehnika in računalništvo
 • Ker je program izredno zanimiv in aktualen.
 • Ker boš na Tehniškem šolskem centru imel možnost obiskovati predavanja v dobro opremljenih učilnicah in laboratorijih.
 • Ker boš imel veliko možnosti glede nadaljnjega izobraževanja
 • Na šolskem centru se boš imel super. Želiš v Anglijo za tri tedne?

Pogoji za vpis

V program Tehnik mehatronike se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil najmanj osnovno šolo.

Število vpisnih mest

V program Tehnik mehatronike bomo v naslednjem šolskem letu v prvi letnik lahko vpisali 28 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli, bodi med njimi tudi ti.

O šoli

Program Tehnik mehatronike se je začel eksperimentalno izvajati s šolskim letom 2006-2007. To seveda ne pomeni, da smo začetniki na strokovnem področju mehatronike. Program izvajamo že kar nekaj let in ker na ŠC izvajamo tudi višješolski strokovni program mehatronike lahko rečemo, da imamo zelo dobro opremljene delavnice, laboratorije in učilnice. Od šolskega leta 2011-2012 poteka prenovljen program, ki je kreditno ovrednoten.

Način in oblika izobraževanja

Program Tehnik mehatronike je prenovljen program, organiziran po novih, evropskih izhodiščih. V štirih letih izobraževanja boš deležen izobraževanja pri splošno izobraževalnih predmetih, strokovnih modulih, praktičnem izobraževanju v šoli in pri delodajalcih, aktivnosti v okviru obveznih izbirnih vsebin.

Kako boš zaključil izobraževanje v programu Tehnik mehatronike?

S poklicno maturo, ki obsega obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz mehatronike ter

izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev z zagovorom
ALI VEŠ?

Znanstvenik odkrije tisto, kar že obstaja. Mehatronik ustvari tisto, česar še ni bilo.
(Theodore von Karman)

ALI VEŠ?

Znanstvenik odkrije tisto, kar že obstaja. Mehatronik ustvari tisto, česar še ni bilo.
(Theodore von Karman)

Kaj se bom naučil? Kakšen bom postal?

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi;
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • poznajo projektno delo;
 • temeljne zakonitosti v elektroniki in strojništvu ter delovanja tipičnih vezij in sistemov na nivoju, da je možna specializacija za montažo, vzdrževanje in servisiranje;
 • spoznajo namembnost programskih orodij za risanje, konstruiranje, dimenzioniranje, izbiro gradiv, elementov, strojev in sistemov ter krmiljenje;
 • spoznajo naprave za brezžični prenos signalov, prenos analognega in digitalnega signala, kodiranje in dekodiranje, gradnike računalnikov, integracijo v sistem, periferne naprave, povezave računalnikov;
 • in še mnogo drugih zanimivih vsebin.

Kam po izobraževanju v programu Tehnik Mehatronike?

Po končanem programu Tehnik mehatronike boš lahko nadaljeval izobraževanje na višješolskih ali visokošolskih strokovnih programih. Tudi univerzitetni programi so dosegljivi.

Lahko se boš seveda tudi zaposlil, delodajalci že danes sprašujejo po tebi, saj je tehnik mehatronike zelo iskan poklic.

Možnosti ti zagotovo ne bo tako hitro zmanjkalo. Prihodnost je tu in zdaj – ZATE. ZAGRABI JO!