IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Mehatronik operater

Ko znanstvena fantastika postane resničnost in naprave oživijo... Vzdrževanje in upravljanje robotizirane naprave je lahko pravi izziv zate. Si upaš?
Izobraževanje traja 3 leta. Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom. Po zaključku šolanja je možno nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev.

Zakaj bi se vpisal v program Mehatronik operater?

 • Zanima me tehnologija.
 • Rad spoznal vsebine strojništva, elektrotehnike ter informatike.
 • Želim spoznati delovanje mehanizmov.
 • Rad spoznal delovanje električnih vezij.
 • Rad bi se naučil programirati naprave.
 • Rad bi delal z avtomatiziranimi stroji.
 • Rad biznal vzdrževati stroje in naprave.
 • Želim širit znanje naravoslovnih ved.
 • Želim sodelovati v različnih projektih.
 • Želim obiskovati pouk v dobro opremljenih učilnicah in laboratorijih.
 • Želim imeti možnosti nadaljnjega izobraževanja.
 • Lahko se bom lahko učil na praktičnih primerih.
 • Rad sodeloval na tekmovanjih.
ALI VEŠ?

Novi stroji in naprave zahtevajo dobro usposobljenega mehatronika.

ALI VEŠ?

Novi stroji in naprave zahtevajo dobro usposobljenega mehatronika.

Pogoji za vpis

V program Mehatronik operater se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil najmanj osnovno šolo ali katerikoli program nižjega poklicnega izobraževanja.

Število vpisnih mest

V program Mehatronik operater bomo v prvi letnik lahko vpisali 26 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli bodi tudi ti med njimi.

O šoli in pouku

 • Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah in delavnicah.
 • Pridobljeno strokovno znanje dijaki preizkušajo pri praksi v šolskih delavnicah, pa tudi v podjetjih.
 • Dijaki lahko svoje znanje in veščine dokažejo na tekmovanjih s področij stroke, športa in splošnih predmetov.
 • Dijaki svoj prosti čas radi preživljajo v dobro založeni šolski knjižnici.
 • V mednarodne izmenjave se lahko vključijo dijaki, ki želijo svojo stroko spoznati tudi v tujini in stkati nove vezi.
 • Dijakom je v veselje, ko med športno vzgojo na vrsto pridejo šolski fitnes, plezalna stena, namizni tenis …

Česa se bom naučil?

 • Postal bom odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi.
 • Naravnan bom v vseživljenjsko učenje in usposabljanje.
 • Pridobil bom temeljna znanja.
 • Naučil se bom uporabljati pripomočke za risanje in pisanje modeliranje.
 • Znal bom izbrati prave materiale in pripraviti tehnično dokumentacijo.
 • Osvojil bom sposobnosti za urejeno in varno delovno okolje.

Zaključek izobraževanja

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Možnosti nadaljnjega izobraževanja ali zaposlitve

 • Izobraževanje boš lahko nadaljeval v dveletnem poklicno-tehniškem izobraževanju (PTI) na področju mehatronike ali strojništva ali elektrotehnike ali računalništva. Na naštetih področjih boš znanje predvidoma lahko nadgradil kar na Šolskem centru Nova Gorica in po poklicni maturi pridobil naziv tehnik mehatronike in V. stopnjo izobrazbe.
 • Tvoja karierna pot se lahko nadaljuje še na višješolskih ali visokošolskih strokovnih programih. Tudi veliko univerzitetnih programov je dosegljivih, če poleg poklicne mature opraviš še 5. maturitetni predmet.
 • Lahko se boš zaposlil, delodajalci že danes sprašujejo po tebi, saj je mehatronika perspektivna veda.

Možnosti ti zagotovo ne bo tako hitro zmanjkalo.

Prihodnost je tu in zdaj – ZATE. ZGRABI JO!

O POKLICU SO POVEDALI

Za poklic Mehatronik operater, sem se odločil, ker me je mehatronika zanimala ter zaradi zanimive predstavitve na informativnem dnevu.

O POKLICU SO POVEDALI

Za poklic Mehatronik operater, sem se odločil, ker me je mehatronika zanimala ter zaradi zanimive predstavitve na informativnem dnevu.

ZGIBANKA

Mehatronik operater

ZGIBANKA

Mehatronik operater
Skip to content