IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Logistični tehnik

Kako najhitreje, najceneje in najvarneje od tu do tam. To znamo logistični tehniki. Potniki, blago, informacije - za vse najdemo prave poti.
Izobraževanje traja 4 leta. Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. Po zaključku šolanja je možno nadaljevanje izobraževanja ali zaposlitev.

Zakaj bi se vpisal v program logistični tehnik?

 • Ker je logistika veda prihodnosti.
 • Si želiš raznoliko in dinamično delo?
 • Program je izredno zanimiv in aktualen.
 • Ker boš na Šolskem centru Nova Gorica imel možnost obiskovati predavanja v dobro opremljenih učilnicah.
 • Ker boš po končanem programu imel veliko možnosti nadaljnjega izobraževanja.
 • Z zaposlitvijo ne bo težav.
ALI VEŠ?

V Prihodnosti naj bi začeli graditi čezatlantski predor, ki bi povezal New York z Londonom. Predor bi bil zgrajen 100 metrov pod vodo. Vlak, ki bi lebdel na magnetnem polju, bi za vožnjoiz New Yorka do Londona potreboval le 54 minut.

ALI VEŠ?

V Prihodnosti naj bi začeli graditi čezatlantski predor, ki bi povezal New York z Londonom. Predor bi bil zgrajen 100 metrov pod vodo. Vlak, ki bi lebdel na magnetnem polju, bi za vožnjoiz New Yorka do Londona potreboval le 54 minut.

VIDEO POSNETEK

Logistični Tehnik

3:30
VIDEO POSNETEK

Logistični Tehnik

3:30

Pogoji za vpis

V program Logistični tehnik se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil najmanj osnovno šolo.

Število vpisnih mest

V program Logistični tehnik bomo v naslednjem šolskem letu v prvi letnik lahko vpisali 28 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli, bodi tudi ti med njimi

O šoli

Program Logistični tehnik je nastal s prenovo programa Prometni tehnik, razlogi za prenovo pa so predvsem v novih zahtevah globalnega gospodarstva.

Način in oblika izobraževanja

Program Logistični tehnik je prenovljen program, organiziran po novih evropskih izhodiščih. V štirih letih izobraževanja boš deležen izobraževanja pri splošno-izobraževalnih predmetih, strokovnih modulih, praktičnem izobraževanju v šoli in pri delodajalcih, aktivnostih v okviru obveznih izbirnih vsebin.

Kako boš zaključil izobraževanje v programu Logistični tehnik?

S poklicno maturo, ki obsega obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz logistike in

izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Česa se bom naučil? Usposobil se bom za:

 • iskanje optimalnih transportnih odločitev,
 • optimalno vodenje prometa, pošiljk in informacij,
 • uporabo in izpolnjevanje transportne dokumentacije.

Spoznal bom:

 • področja delovanja sistemov in podsistemov v povezavi s transportom,
 • osnovne pojme o poslovanju in trženju,
 • tehnično zakonodajo logističnih procesov,
 • signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave.
 • Znal bom uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo.

Oblikoval bom:

 • pozitiven odnos v prometu s področja varnosti udeležencev in varnega odvijanja prometa,
 • pozitiven odnos do varovanja okolja in zdravja ljudi.
 • Pridobil bom sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju.
 • Razvijal bom kulturo sožitja med udeleženci v prometu.
POVEZAVA

Vse o šoli

Preberi več o tem.
POVEZAVA

Vse o šoli

Preberi več o tem.

Kam po izobraževanju programa?

Po uspešno opravljeni poklicni maturi boš lahko nadaljeval izobraževanje na višješolskih ali visokošolskih strokovnih programih. Dosegljivi so tudi univerzitetni programi.

Lahko se boš seveda tudi zaposlil v transportnih podjetjih, v špedicijski dejavnosti, v logističnih sistemih, v vojski in pri policiji.

Delodajalci že danes sprašujejo po tebi, saj je logistični tehnik zelo iskan poklic.

Možnosti ti zagotovo ne bo tako hitro zmanjkalo. Prihodnost je tu in zdaj – ZATE. ZAGRABI JO!