IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Logistika

Logistika je dejavnost, ki se ukvarja z upravljanjem toka materialov od virov do porabnikov tako znotraj podjetja kot med podjetji.
Zajema fizični tok materiala in tok informacij od dobavitelja, preko proizvajalca in trgovca do končnega potrošnika in pomeni prostorske spremembe, poleg tega pa tudi skladiščenje (premagovanje časa). Cilj logistike je zagotoviti prave dobrine in storitve, na pravem mestu ob pravem času, v zadostni količini in ustrezni kakovosti, z najnižjimi stroški in vplivi na okolje, skladno s sklenjeno pogodbo.

Logistika je dejavnost, ki se ukvarja z upravljanjem toka materialov od virov do porabnikov tako znotraj podjetja kot med podjetji.

Zajema fizični tok materiala in tok informacij od dobavitelja, preko proizvajalca in trgovca do končnega potrošnika in pomeni prostorske spremembe, poleg tega pa tudi skladiščenje (premagovanje časa). Cilj logistike je zagotoviti prave dobrine in storitve, na pravem mestu ob pravem času, v zadostni količini in ustrezni kakovosti, z najnižjimi stroški in vplivi na okolje, skladno s sklenjeno pogodbo.

ALI VEŠ?

Največja potniška ladja Oasis of the seas je dolga skoraj 362 metrov, visoka 73 metrov in težka 220 tisoč ton.

ALI VEŠ?

Največja potniška ladja Oasis of the seas je dolga skoraj 362 metrov, visoka 73 metrov in težka 220 tisoč ton.

Logistika lahko zajema vse procese v podjetju: napovedovanje, povpraševanja, nabava, načrtovanje potreb, načrtovanje proizvodnje, materialno poslovanje, skladiščenje, manipuliranje z materiali, embaliranje, komisioniranje, zaloge končnih izdelkov, fizična distribucija, načrtovanje distribucije, naročila, transport, prodajne storitve, poprodaje storitve ipd.

V modernem srednje velikem podjetju zajema služba logistike npr. planiranje potreb in nabavo materiala, planiranje proizvodnje in kapacitet, planiranje zalog, skladiščno poslovanje in odpremo materiala.

  • Glede na dejavnost ločimo: transportna, skladiščna, špedicijska, distribucijska, nabavna… logistika,
  • Glede na področje uporabe ločimo: industrijska, vojaška, gospodinjska logistika,
  • Glede na področje opazovanja ločimo: mikro logistika, makro logistika, poslovna, mednarodna,… logistika.