IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Obdelovalec lesa

OBDELOVALEC LESA je program nižjega poklicnega izobraževanja in je namenjen tistim dijakom, ki imajo radi les in niso uspešno končali vseh razredov osnovne šole, imajo pa končano osnovnošolsko obveznost.
V dveh letih, kolikor traja program si boš pridobil poklic, ki ti bo omogočal vključitev v delo pri lesarskih obrtnikih ali v lesarskih podjetjih, saj boš obvladal vsa osnovna ročna in strojna dela pri obdelavi lesa in drugih lesnih tvoriv.

Zakaj bi se vpisal v program Obdelovalec lesa?

 • Les je naraven, vedno bolj cenjen, vedno aktualen material.
 • Pridobil boš zanimiv poklic, ki ga boš opravljal z velikim veseljem.
 • Znal boš izdelati unikatne, edinstvene izdelke, ki ti jih bodo mnogi zavidali.
 • Če boš želel, boš imel možnost nadaljnjega izobraževanja.
 • Z zaposlitvijo res ne bo problema.

Pogoji za vpis

V program Obdelovalec lesa se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil najmanj osnovno šolo s prilagojenim programom ali vsaj 7 razredov devetletne osnovne šole.

Število vpisnih mest

V program Obdelovalec lesa lahko vsako šolsko leto vpišemo do 16 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli, bodi tudi ti med njimi.

O šoli

Šola ima dolgoletno tradicijo na področju izobraževanja v lesarsrvu. Zadnja leta se še posebej trudimo, da bi šolo, njene delavnice, laboratorije in učilnice res odlično opremili. Učitelji in vsi zaposleni na šoli bomo skušali narediti čim več za tvojo uspešnost in za to, da boš našo šolo zapustil kot dober obdelovalec lesa.

POVEZAVA

Vse o šoli

Preberi več o tem.
POVEZAVA

Vse o šoli

Preberi več o tem.

Način in oblika izobraževanja

Program Obdelovalec lesa je prenovljen program, organiziran po novih evropskih izhodiščih. Izobraževanje v programu Obdelovalec lesa traja dve leti. Program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami. V dveh letih izobraževanja te čaka veliko praktičnega izobraževanja v šolskih delavnicah, v lesarskih podjetjih ali pri obrtnikih. Strokovna teorija je vedno povezana s prakso, izobraževanje pa ti bodo popestrile tudi različne interesne dejavnosti.

Kako boš zaključil izobraževanje v programu Obdelovalec lesa?

Po dveletnem izobraževanju boš opravil zaključni izpit z izpitno enoto, v kateri boš izdelal izdelek oziroma opravil storitev in zagovor.

Le oljka in nož, pa volja in videnje, kam vodi te žila lesa.

Le oljka in nož, pa volja in videnje, kam vodi te žila lesa.

Kaj se bom naučil? Kakšen bom postal?

Dijaki v izobraževalnem programu Obdelovalec lesa:

 • pridobijo praktična uporabna znanja na svojem področju;
 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za poklicno delo in se pripravljajo na poklicno kariero;
 • se usposobijo za varno, gospodarno ter kvalitetno izdelavo enostavnih mizarskih izdelkov;
 • znajo delati v skupini ter skrbeti za urejeno delovno okolje;
 • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod;
 • postanejo odgovorni, strpni, humani in ustvarjalni;
 • razvijejo temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju.

Kam po izobraževanju v programu Obdelovalec lesa?

Po končanem programu Obdelovalec lesa boš lahko nadaljeval izobraževanje na v triletnem programu Mizar. Po opravljenem zaključnem izpitu boš tako dosegel IV. stopnjo izobrazbe in poklic mizar. Seveda to še ni nujno konec tvojega izobraževanja. Na voljo je tudi program poklicno tehniškega izobraževanja Lesarski tehnik – PTI, kar pomeni, da po dodatnih dveh letih izobraževanja pridobiš naziv Lesarski tehnik.

Lahko se boš zaposlil, delodajalci že danes sprašujejo po tebi. V regiji je veliko podjetij, ki delujejo na lesarskem področju, veliko iskalcev zaposlitve z lesarsko izobrazbo izkoristi tudi možnost dobro plačanega dela v sosednji Furlaniji in drugih evropskih državah. Z izobrazbo mizarja pa se ti odpira tudi pot samostojnega podjetnika.

Možnosti ti zagotovo ne bo tako hitro zmanjkalo. Prihodnost je tu in zdaj – ZATE.

ŠTUDIJSKI PROGRAM

Mizar

Preberi več o tem programu.
ŠTUDIJSKI PROGRAM

Mizar

Preberi več o tem programu.