IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Mizar

V šolski in vajeniški obliki.
Les je lep. Delati z njim je lepo. Iz lesa ustvarjamo nepogrešljive predmete našega vsakdana. Izobraževanje traja 3 leta. Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom. Po zaključku šolanja je možno nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev.

Zakaj bi se vpisal v program Mizar?

 • Delo z naravnim materialom – lesom te zelo veseli.
 • Imaš delovne navade in ročne spretnosti.
 • Z zaposlitvijo ne bo težav, poklici v lesarstvu so in bodo iskani.
 • Želiš postati podjetnik – obrtnik v regiji.
 • Imel boš možnost nadaljnjega izobraževanja.

Pogoji za vpis

V program Mizar se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil najmanj osnovno šolo ali katerikoli program nižjega poklicnega izobraževanja.

Število vpisnih mest

V program Mizar bomo v prvi letnik vpisali do 26 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli, bodi tudi ti med njimi.

Vajeniška oblika

Za vajeniško obliko izobraževanja moraš podpisati vajeniško pogodbo z delodajalcem.

Najmanj 50% programa se izvede pri delodajalcu.

Kateri so delodajalci, ki nudijo učna mesta izveš na spletni strani GZS-vajeništvo.

O šoli in pouku

 • Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah in delavnicah.
 • Pridobljeno strokovno znanje dijaki preizkušajo pri praktičnem pouku v šolskih delavnicah, v vseh letnikih pa tudi v podjetjih ali pri obrtnikih.
 • Dijaki lahko svoje znanje in veščine dokazujejo na tekmovanjih iz področij stroke, športa in splošnih predmetov.
 • Dijaki lahko svoj prosti čas preživljajo v dobro založeni šolski knjižnici.
 • V mednarodne izmenjave se lahko vključijo dijaki, ki želijo znanje svoje stroke spoznati tudi v tujini in stkati nove vezi.
 • Športna vzgoja se izvaja v telovadnicah, v šolskem fitnesu in na plezalni steni …

Česa se bom naučil?

 • Postal bom odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi.
 • Naravnan bom v vseživljenjsko učenje in usposabljanje.
 • Naučil se bom uporabljati delovna sredstva, kot so vrtalni, brusilni in rezalni stroji, ročne žage …
 • Naučil se bom risanja in spoznavanja načrtov, organizacije dela in varnega dela.
 • Naučil se bom veščine o montaži pohištva, o naročanju materiala …
 • Osvojil bom sposobnosti podjetniškega razmišljanja.
ALI VEŠ?

Da ima mizarstvo na Goriškem že zelo dolgo tradicijo. V spomin tej tradiciji je v kraju Solkan ena od ulic poimenovana kot Mizarska ulica.

ALI VEŠ?

Da ima mizarstvo na Goriškem že zelo dolgo tradicijo. V spomin tej tradiciji je v kraju Solkan ena od ulic poimenovana kot Mizarska ulica.

ALI VEŠ?

Gozd je obnovljiv vir lesa, les surovina za čudovite izdelke, odpadki pa okolju prijazno gorivo - biomasa.

ALI VEŠ?

Gozd je obnovljiv vir lesa, les surovina za čudovite izdelke, odpadki pa okolju prijazno gorivo - biomasa.

Zaključek izobraževanja

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek ali storitev ter zagovor.

Možnosti nadaljnjega izobraževanja ali zaposlitve

 • Izobraževanje boš lahko nadaljeval v dveletnem poklicno-tehniškem izobraževanju Lesarski tehnik – PTI.
 • Znanje boš predvidoma lahko nadgradil na Šolskem centru Nova Gorica in po poklicni maturi pridobil naziv tehnika in 5. stopnjo izobrazbe.
 • Tvoja karierna pot se lahko nadaljuje še na višješolskih ali visokošolskih strokovnih programih.
 • Tudi veliko univerzitetnih programov je dosegljivi, če poleg poklicne mature opraviš še 5. maturitetni predmet.
 • Lahko pa se zaposliš, saj pridnega mizarja delodajalci hitro najdejo.
VIDEO

Zagovor zaključnega izdelka

VIDEO

Zagovor zaključnega izdelka

VIDEO

Moj poklic mizar

1:00
VIDEO

Moj poklic mizar

1:00

ZGIBANKA

ZGIBANKA

Skip to content