IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Mizar

Les je lep. Delati z njim je lepo. Iz lesa ustvarjamo nepogrešljive predmete našega vsakdana.
Izobraževanje traja 3 leta. Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom. Po zaključku šolanja je možno nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev.

Zakaj bi se vpisal v program Mizar?

 • Želiš postati eden najbolj iskanih obrtnikov v regiji? Mizar to gotovo je.
 • Les je naraven, vedno bolj cenjen, vedno aktualen material.
 • Znal boš načrtovati in izdelati unikatne, edinstvene izdelke, ki ti jih bodo zavidali mnogi.
 • Če boš želel, boš imel možnost nadaljnjega izobraževanja.

Pogoji za vpis

V program Mizar se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil najmanj osnovno šolo ali katerikoli program nižjega poklicnega izobraževanja.

Število vpisnih mest

V program Mizar bomo vsako šolsko leto v prvi letnik lahko vpisali najmanj 26 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli, bodi tudi ti med njimi.

O šoli

Šola ima dolgoletno tradicijo na področju izobraževanja v lesarstvu. Zadnja leta se še posebej trudimo, da bi šolo, njene delavnice, laboratorije in učilnice res odlično opremili. Zelo dobro smo povezani z obrtniki in gospodarstvom. Učitelji in vsi zaposleni na šoli bomo skušali narediti čim več za tvojo uspešnost in za to, da boš našo šolo zapustil kot dober mizar in optimističen človek, ki vidi svojo prihodnost.

POVEZAVA

Vse o šoli

Preberi več o tem.
POVEZAVA

Vse o šoli

Preberi več o tem.

Način in oblika izobraževanja

Program Mizar je prenovljen program, organiziran po novih evropskih izhodiščih. Izobraževanje v programu Mizar traja tri leta. Program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami. V treh letih izobraževanja te čaka veliko praktičnega izobraževanja v šolskih delavnicah, v lesarskih podjetjih ali pri obrtnikih. Pri splošnih predmetih se znanja povezujejo s temami pri strokovnih modulih, izobraževanje pa ti bodo popestrile tudi različne interesne dejavnosti.

Kako boš zaključil izobraževanje v programu Mizar?

Po triletnem izobraževanju boš opravil zaključni izpit. Pri njem sta dve izpitni enoti: slovenski jezik in izdelek z zagovorom.

Kaj se bom naučil? Kakšen bom postal?

 • pridobil boš znanja za samostojno načrtovanje in izdelavo različnega pohištva;
 • usposobljen boš za skupinsko in timsko delo ter za sodelovanje pri projektnem delu;
 • imel boš temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju;
 • znal boš poiskati racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju;
 • naravnan boš v vseživljenjsko učenje in usposabljanje;
 • usposobljen boš za uporabo znanj in veščin v novih situacijah;
 • razširil si boš splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij;
 • boš odgovoren, strpen, human in sposoben življenja.

Kam po izobraževanju v programu Mizar?

Po končanem programu Mizar boš lahko nadaljeval izobraževanje na dvoletnem programu Lesarski tehnik – PTI. Po opravljeni poklicni maturi boš tako dosegel izobrazbo V. stopnje z nazivom Lesarski tehnik. Seveda to še ni nujno konec tvojega izobraževanja. Na voljo so programi višješolskega in visokošolskega strokovnega izobraževanja ali univerzitetni programi.

Lahko se boš zaposlil, delodajalci že danes sprašujejo po tebi. V regiji je veliko podjetij, ki delujejo na lesarskem področju; glede na precejšnje povpraševaje na trgu se veliko mizarjev odloča tudi za samostojno pot v obrti. Veliko mladih z lesarsko izobrazbo izkoristi možnost dobro plačanega dela v sosednji Furlaniji in drugih evropskih državah.

Možnosti ti zagotovo ne bo tako hitro zmanjkalo. Prihodnost je tu in zdaj – ZATE.

ALI VEŠ?

Gozd je obnovljiv vir lesa, les surovina za čudovite izdelke, odpadki pa okolju prijazno gorivo - biomasa.

ALI VEŠ?

Gozd je obnovljiv vir lesa, les surovina za čudovite izdelke, odpadki pa okolju prijazno gorivo - biomasa.