IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Lesarski tehnik PTI

Les je lep. Delati z lesom je kreativno in lepo. Načrtovanje v proizvodnji, nadzor računalniško vodenih strojev, prodajne aktivnosti... vse na področju lesarstva.
Izobraževanje traja 2 leti. Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. Po zaključku šolanja je možna zaposlitev ali nadaljni študij.

Zakaj bi se vpisal v program Lesarski tehnik PTI?

 • Želiš svoje praktično znanje mizarja še nadgraditi? Širša teoretična znanja ti bodo dala večjo samozavest za nove podjetniške podvige.
 • Če boš želel, boš imel možnost nadaljnjega izobraževanja v višjih in visokih strokovnih ali celo univerzitetnih programih
 • Zakaj ne bi poskusil?

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpišeš, če si uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe:

 • mizar, tapetnik ali
 • pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in imaš vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju lesarstva.

Število vpisnih mest
V program Lesarski tehnik (PTI) lahko vsako šolsko leto v prvi letnik vpišemo 28 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli, bodi tudi ti med njimi.

O šoli
Šola ima dolgoletno tradicijo na področju izobraževanja v lesarstvu in je sodobno opremljena. Program je projektno naravnan, z novimi metodami poučevanja, kot so na primer učne situacije. Učitelji in vsi zaposleni na šoli se bomo potrudili narediti čim več za tvojo uspešnost in zadovoljstvo, saj se lahko posvetimo vsakemu posamezniku.

Način in oblika izobraževanja

Program Lesarski tehnik (PTI) je prenovljen program, organiziran po novih evropskih izhodiščih. Izobraževanje v programu traja dve leti. Program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami. V dveh letih izobraževanja boš svoje bogato praktično znanje, ki si ga pridobil v programu srednjega poklicnega izobraževanja, nadgradil z bogatim teoretičnim znanjem. Program je tako zastavljen, da ti poklicna matura ne bo delala težav.

Kako boš zaključil izobraževanje v programu?

Po dveletnem izobraževanju boš opravil poklicno maturo z naslednjimi izpitnimi enotami:

 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 2. pisni in ustni izpit iz lesarstva (strokovni moduli)
 3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 4. seminarsko oz. raziskovalno nalogo z zagovorom.
POVEZAVA

Vse o šoli

Preberi več o tem.
POVEZAVA

Vse o šoli

Preberi več o tem.

Kaj se bom naučil? Kakšen bom postal?

 • postal boš odgovoren, samozavesten in podjeten človek, ki se ne boji novih izzivov;
 • postal boš usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu;
 • pridobil boš temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju;
 • poiskati boš znal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju;
 • znal boš izbrati okolju prijazne materiale in tehnologije,
 • naravnan boš v vseživljenjsko učenje in usposabljanje;
 • usposobljen boš za uporabo znanj in veščin v novih situacijah;
 • razširil boš že pridobljeno splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij;

Ta poklic je zanimiv in perspektiven.

Ta poklic je zanimiv in perspektiven.

Kam po izobraževanju v programu Lesarski tehnik PTI?

Po končanem programu Lesarski tehnik (PTI) boš imel na voljo višješolske ali visokošolske strokovne programe lesarstva in celo programe na univerzi. Pot ti bo pot tako odprta v različne smeri.

Lahko se boš zaposlil, delodajalci že danes sprašujejo po tebi. Potrebujejo projektante z veliko praktičnega znanja, ki so sposobni izpeljati zahtevne lesarske projekte. Izobraževanje pri nas te pripravlja prav na take izzive.

Možnosti ti zagotovo ne bo tako hitro zmanjkalo. Prihodnost je tu in zdaj – ZATE.

Z lesom je zelo lepo delati.

Oglej si predstavitve projektnih nalog naših dijakov v okviru odprtega kurikula dijakov 2.NL oddelka (Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, 20. maj 2010).

VIDEO POSNETEK

Lesarski Tehnik PTI

3:03
VIDEO POSNETEK

Lesarski Tehnik PTI

3:03