IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Lesarstvo

Gozd je naše bogastvo, les, topel in lep material pa priložnost, da si ob ustvarjalnem delu, ki nas notranje zadovoljuje, oblikujemo sigurno prihodnost.
Slovenija ima preko 60% svoje površine porasle z gozdovi, ki imajo poleg gospodarskega pomena še pomembnejše okoljske funkcije. V naših gozdovih (edina surovina in to obnovljiva, ki jo imamo) raste preko 320 mio m3 lesa.

Vsako leto priraste novih 7 mio m3 lesne mase, trenutno pa ga posekamo le dobrih 3 mio m3in dobro tretjino nepredelane najboljše hlodovine izvozimo.

Ob sonaravnem gospodarjenjem z gozdom bi lahko brez škode posekali 5 mio m3 lesa, ga doma predelali v visoko kakovostne in drage lesarske izdelke, dobro zaslužili hkrati pa veliko ljudi imelo zanimivo in dobro plačano delo. Vse ostanke pa bi morali predelati v okolju prijazna biomasna goriva s katerimi bi pridobivali energijo.

Torej surovino, ki se obnavlja imamo, vizijo tudi, potrebujemo veliko mladih in podjetnih ljudi z lesarskim znanjem, ki bodo te cilje čim prej uresničili.

Ustvari svojo prihodnost.

Ustvari svojo prihodnost.

Lesarji moramo obvladovati celoten krog od razreza hlodovine, snovanja in načrtovanja zanimivih izdelkov,ki jih potem izdelamo in tržimo.

Ob tem nenehno razmišljamo o okolju prijaznih materialih in tehnologijah ter znamo predelati lesarske ostanke v različne oblike biomase.

VIDEO POSNETEK

Lesarstvo

4:04
VIDEO POSNETEK

Lesarstvo

4:04

Zakaj se torej odločiti za lesarske poklice na našem centru?

  • Tvoje delo bo ustvarjalno – od zamisli do izdelka iz lesa, ki je najlepši naravni material z neštetimi obdelovalnimi možnostmi. Les nima meja, meje možnosti se končajo v nas. Pri takem delu je človek srečen.
  • Da bodo tvoje strokovne meje čim širše, bomo poskrbeli na lesarski šoli s sodobnimi pedagoškimi oblikami pouka, kjer si v učnih situacijah pridobivaš strokovna in splošna znanja na strojih in napravah visoke tehnološke razvitosti.
  • Surovina in strateški razvoj lesarstva, ki je za državo še kako pomemben ti zagotavlja zaposljivost in veliko podjetniških možnosti.
  • Pri nas boš obravnavan kot enakovreden partner, ki mu šolniki in mojstri obrtniki pomagamo na začetku poklicne strokovne poti. Probleme rešujemo skupaj.
  • Prehodnost programov ti omogoča napredovanje po vertikalni lestvici zahtevnosti programov (končaš program mizar, se vpišeš v program lesarski tehnik…) in omogoča veliko študijev na biotehniških in drugih smereh.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Na SPLŠ izobražujemo sledeče programe s področja lesarstva:

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Na SPLŠ izobražujemo sledeče programe s področja lesarstva:

OBDELOVALEC LESA
LESARSKI TEHNIK - PTI
OBDELOVALEC LESA
LESARSKI TEHNIK - PTI
MIZAR
MIZAR

Vabimo te, da si ogledaš še več informacij o lesarskih poklicih in iskreno želimo, da bo tvoja poklicna odločitev tista, zate naj bolj prava. Veliko uspeha.

POKLICNA IN PODJETNIŠKA ZNANJA SO ZNANJA PRIHODNOSTI, LESARSTVO PA PODROČJE, KJER SE SREČA GOTOVOST, LEPOTA IN USTVARJALNOST.

POVEZAVA

Vse o šoli

Preberi več o tem.
POVEZAVA

Vse o šoli

Preberi več o tem.

Vabimo te na ogled: