IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Lesarstvo

Gozd je naše bogastvo, les, topel in lep material pa priložnost, da si ob ustvarjalnem delu, ki nas notranje zadovoljuje, oblikujemo sigurno prihodnost.
Slovenija ima preko 60 % svoje površine porasle z gozdovi, ki imajo poleg gospodarskega pomena še pomembnejše okoljske funkcije. V naših gozdovih (edina surovina in to obnovljiva, ki jo imamo) raste preko 320 mio m3 lesa.

Vsako leto v Sloveniji priraste novih 7 mio m3 lesne mase. Ob sonaravnem gospodarjenju z gozdom bi lahko brez ekoloških posledic v Sloveniji posekali 5 mio m3 in ga doma predelali v visoko kakovostne in drage lesarske izdelke. Trenutno pa ga posekamo veliko manj in še ta material v obliki neobdelane hlodovine izvozimo. S takim gospodarjenjem izgubljamo dragoceno dodano vrednost lesa, kar v praksi pomeni izgubo številnih delovnih mest in zaslužka.

Les je edina obnovljiva surovina, zato nam njegova smotrna uporaba omogoča uresničevanje življenjskih ciljev. Podjetni in ustvarjalni mladi ljudje lahko z ustreznim znanjem takšne cilje tudi dosegajo.

Les je okolju prijazen material, ki ima velik gospodarski pomen, hkrati pa nam kot naraven, topel in lep material omogoča razvijanje ustvarjalnosti in enkratnosti.

 

Ustvari svojo prihodnost

Lesarji moramo obvladovati celoten krog gospodarjenja z lesom, od razreza hlodovine, snovanja, načrtovanja, pa do izdelave in trženja.

Zakaj se odločiti za lesarske poklice?

  • Pridobivanje strokovnega znanja v učnih situacijah, v katerih sodelujejo dijaki, mentorji in delodajalci s sodobnimi didaktičnimi pristopi ob visoko tehnološko razvitih strojih in napravah.
  • Pridobivanje splošnega znanja in vsebin, ki vam bodo omogočala nadaljevanje šolanja in napredovanje po vertikalni lestvici programov v lesarstvu ter odpirala vrata tudi v druge smeri.
  • Razvijanje ustvarjalnosti, saj delo z lesom zajema razvoj ideje od zamisli do izdelka. Delo z lesom vam omogoča neskončno izražanje in vsakemu izdelku lahko dodate svoj umetniški pridih.
  • Razvijanje socialnih veščin in komunikacijskih spretnosti vam omogoča timsko delo. Osebni pristop pa vam omogoča osebno rast, iskanje in razvijanje individualnih sposobnosti in znanj.
  • Podjetniške kompetence, ki jih boste pridobili, vam bodo pomagale pri iskanju zaposlitve, hkrati pa vam bodo omogočale tudi samostojno podjetniško pot.

 

Vabimo te, da si ogledaš še več informacij o lesarskih poklicih in iskreno želimo, da bo tvoja poklicna odločitev prava.

TEHNOLOŠKA, STOKOVNA IN PODJETNIŠKA ZNANJA SO TEMELJ PRIHODNOSTI.

LESARSTVO PA JE PODROČJE, KJER SE SREČATA TEHNIKA IN UMETNOST.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Na SPLŠ izobražujemo sledeče programe s področja lesarstva:

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Na SPLŠ izobražujemo sledeče programe s področja lesarstva:

OBDELOVALEC LESA

LESARSKI TEHNIK - PTI

OBDELOVALEC LESA

LESARSKI TEHNIK - PTI

MIZAR

V ŠOLSKI IN VAJENIŠKI OBLIKI
ALI VEŠ?

Da je bil temeljni kamen za šolsko stavbo postavljen leta 1976, in da je bila stavba prvotno namenjena zgolj lesarski šoli, ki se je takrat imenovala Lesarski šolski center Jože Srebrnič.

MIZAR

V ŠOLSKI IN VAJENIŠKI OBLIKI
ALI VEŠ?

Da je bil temeljni kamen za šolsko stavbo postavljen leta 1976, in da je bila stavba prvotno namenjena zgolj lesarski šoli, ki se je takrat imenovala Lesarski šolski center Jože Srebrnič.

Organizacija združenih narodov (OZN) je leto 2011 razglasila za Mednarodno leto gozdov.

Več o naših gozdovih najdete na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije.

VIDEO

LESARSTVO

4:04
VIDEO

LESARSTVO

4:04
VIDEO

UČNE SITUACIJE

VIDEO

UČNE SITUACIJE

Skip to content