Dragi dijaki in starši!

V času pouka na daljavo večina učiteljev dela od doma, šolska uprava pa praviloma opravlja delo še vedno na šoli.

To pomeni, da so osnovni kontakti šolske uprave na razpolago na podstrani kontakti

E-pošta ali eAsistent

Še vedno je seveda možno kontaktiranje vseh učiteljev in ostalih strokovnih delavcev šole preko e-pošte, naslove najdete na strani s kontakti ali preko aplikacije eAsistent.

V kolikor ne veste komu poslati sporočilo, ga lahko pošljete na šolski e-naslov: spls@scng.si