V petek, 21. aprila 2023 bo potekalo državno tekmovanje iz logistike.

Organizator tekmovanja je ŠC Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola.

Tekmovanje bo izvedeno v skladu s pravilnikom tekmovanja. 

Tekmuje se na dveh nivojih:

  1. prvi težavnostni nivo: po štirje dijaki programa logistični tehnik iz vsake šole udeleženke
  2. drugi težavnostni nivo: po štirje dijaki programa logistični tehnik iz vsake šole udeleženke

Za prvi nivo se preverjajo osnovna znanja in spretnosti iz strokovnih modulov programa Logistični tehnik.

Za drugi nivo pa se preverjajo poglobljena znanja in spretnosti ter zmožnost povezovanja različnih teoretičnih znanj s prakso.

Strokovni odbor bo pripravil ustrezna vprašanja iz predmetnih vsebin. Reševanje nalog na posameznem nivoju lahko traja največ 90 minut.

IZBIRA IN PRIJAVA UDELEŽENCEV

Vsaka šola izbere štiri dijake, ki bodo tekmovali na prvem nivoju in štiri dijake, ki bodo tekmovali na drugem nivoju. Vodja šolske ekipe (učitelj) je lahko tudi član ocenjevalne komisije.

Prijava bo mogoča preko elektronskega obrazca, ki bo poslan po e-pošti.

Vodje oz. mentorji ekip naj pravočasno izberejo udeležence srečanja. Zadnji dan prijave je 3. april 2023.

 

Vodja tekmovanja: 

Kristina Kompara, uni. dipl. inž. teh. prom.

Vodja org. odbora:

Herman Besednjak, mag. org.

ravnatelj SPLŠ