Spoštovani starši!

V luči preteklih dni glede stanja okužb s t.i. koronavirusom oz. virusom Covid-19 v sosednjih državah sporočamo, da smo na ŠC Nova Gorica in posledično vseh šolah centra sprejeli načrt za nemoteno delovanje šol in posledično izvedli določene preventivne ukrepe. Na razrednih urah in preko plakatov smo dijake seznanili s podatki, ki jih posreduje NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) in MIZ (Ministrstvo za zdravje) ter naše MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) glede samega virusa in možnosti okužbe ter opozorili na skrb in načine izvajanja ustreznih higienskih postopkov. Hkrati smo po šoli namestili razkužila za roke in naše čistilke pogosteje čistijo ter razkužujejo najbolj izpostavljene prostore in opremo.

Glede na trenutno situacijo sporočamo, da pouk v šoli poteka nemoteno in ni nobene potrebe, da bi dijaki preventivno ostajali doma razen v primeru, da imajo sami zdravstveno težavo, ki bi bila lahko povezana, ali s t.i. koronavirusom ali z virusi gripe, ki so še vedno aktivni v tem času. V takih primerih se obrnite na pristojno zdravstveno ustanovo in se ravnajte po njihovih navodilih.

Ob tem še sporočamo, da so v torek, 3. marca 2020 ob 17.00 uri predvidene popoldanske pogovorne ure, ki se bodo izvajale po razporedu. Vseeno pa staršem svetujemo, da se zaradi trenutne situacije do nadaljnjega namesto osebnih razgovorov na šoli, raje poslužujete razgovorov z razredniki in učitelji preko telefona v rednih terminih njihovih pogovornih ur ali preko e-pošte.

V prihodnjem tednu, v petek, 6. marca 2020 je za letošnje maturante predviden maturantski ples. Ob tem sporočamo, da je za organizacijo in izvedbo plesa pristojen organizator Plesni studio Rebula, zato se za kakršnakoli vprašanja v zvezi z maturantskim plesom obrnite na organizatorja.

Na šoli bomo tudi v prihodnjih dneh redno spremljali situacijo na področju okužb z virusom in se ravnali po navodilih ustreznih organov in dijake, osebje ter vas starše sproti seznanjali z morebitnimi spremembami.

Hvala za razumevanje