Dijaki, ki načrtujete študij in vas jeseni še čaka poklicna matura ali matura, dijaki, ki niste bili sprejeti na izbran študijski program in dijaki, ki se niste vpisali v izbran študijski program, se v študijske programe lahko prijavite v drugem prijavnem roku.

 

VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Podatki o prostih mestih bodo 23. 8. 2021 objavljeni na spletni strani Višješolske prijavne službe. Tam najdete tudi Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje z informacijami o načinu prijave. Drugi prijavni rok za vpis na višje šole bo od 24. 8. 2020 do 31. 8. 2020.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI IN UNIVERZITETNI ŠTUDIJ
Objava prostih mest bo 19. 8. 2021 na spletnem portalu eVŠ. Na portalu je objavljen tudi razpis, navodila za prijavo, elektronska prijava itd. Drugi prijavni rok za vpis na fakultete in visoke šole bo med 20. 8. 2021 in 27. 8. 2021.
Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti oz. so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. 8. 2021.

V drugem prijavnem roku vam želimo veliko sreče, na študijski poti pa veliko uspehov in zadovoljstva.

Šolska svetovalna služba