Šolanje po prilagojenem modelu C

Na podlagi novega odloka vlade RS s četrtka, 4. marca 2021 in okrožnice MIZŠ se od 8. marca omogoča izvajanje pouka v živo tudi za nezaključne oddelke v srednjih šolah, a le po prilagojenem modelu C.

Vsak teden prihajate v šolo dijaki zaključnih oddelkov 2. OL, 3. ML, 3. OKV, 4. LT, 4. ST, 4. TM, 5. NL, 5. NS in 5. NTM ter dijaki 1. OL.

Ostali oddelki ste razdeljeni v dva turnusa in prihajate v šolo izmenično vsak drugi teden po razporedu:

Turnus A (8. 3. – 12. 3., 22. 3. – 26. 3., …)
1. ASA, 1. ASB, 1. ME, 1. ML, (1. IS, 1. OK, 1. OKV), 2. AS, 2. ME,

(2. IS, 2. ML, 2. OK, 2. OKV) in 2. ST

 
Turnus B (15. 3. – 19. 3., 29. 3. – 2. 4., …)
1. LT, 1. ST,  1. TM, 2. LT, 2. TM, 3. LT, 3. ST, 3. TM, 4. NS, 4. NAS, 4. NL in 4. NTM

Oddelki, ki v določenem tednu niste v šoli imate pouk na daljavo.

Oddelki, ki morate opraviti PUD upoštevajte predviden termin PUD.

V primeru prehajanja med rdečimi regijami imejte dijaki pri sebi potrdilo o vpisu ali dijaško izkaznico.

V kolikor bo potrebno, boste podrobne ali posebne informacije dijaki prejeli preko eAsistenta.


Pri šolanju po prilagojenem modelu C ima vsak oddelek svojo matično učilnico za splošne predmete in teoretične strokovne module. Vaje in praktični pouk potekajo v namenskih učilnicah in delavnicah. V urniku so narejene ustrezne spremembe, zato preglejte in se držite urnika v eAsistentu.

Zaradi večjega števila dijakov na šoli opozarjamo, da se striktno držite ukrepov za zmanjšanje širjenja okužbe s Covid-19, še posebej:

  • v primeru simptomov ostanemo doma in pokličemo zdravnika,
  • kašljamo v rokav ali robček,
  • upoštevamo ustrezno distanco,
  • z nerazkuženimi ali neumitimi rokami si ne dotikamo oči, nosu in ust,
  • večkrat si razkužimo in/ali umijemo roke,
  • v zaprtih prostorih obvezno nosimo masko,
  • redno zračimo prostore.

Redno spremljajte vsa obvestila, saj lahko pride do sprememb.

Ostanite zdravi ter pazite nase in na druge.

Vodstvo SPLŠ