IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Avtoserviser

Moj avto, moj svet. Motorji, avtomobili, traktorji, ni panike, mi popravimo vse. Tudi najboljši avto potrebuje dobrega serviserja.
Izobraževanje traja 3 leta. Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom. Po zaključku šolanja je možno nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev.

Zakaj bi se vpisal v program Avtoserviser?

 • delo je lahko zelo ustvarjalno, saj hiter tehnološki razvoj zagotavlja veliko dinamike v tem poklicu
 • dober avtoserviser hitro dobi zaposlitev
 • poklic odpira možnosti za samostojno podjetniško kariero
 • če boš želel, imaš možnost nadaljnjega izobraževanja.
ALI VEŠ?

Prvi avto, izdelan s pomočjo tekočega traku, je bil ford T. Skupno je bilo izdelanih 16,6 mio primerkov.

ALI VEŠ?

Prvi avto, izdelan s pomočjo tekočega traku, je bil ford T. Skupno je bilo izdelanih 16,6 mio primerkov.

Česa se bom naučil?

 • podrobno bom spoznal zgradbo in delovanje posameznih sklopov motornega vozila
 • obvladal bom diagnosticiranje, nastavljanje, popravljanje sestavih delov in naprav v
  motornem vozilu
 • razširil bom osnovno znanje pri splošnih predmetih
 • postal bom odgovoren in usposobljen za timsko delo

Pogoji za vpis

V program Avtoserviser se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil najmanj osnovno šolo ali katerikoli program nižjega poklicnega izobraževanja.

Število vpisnih mest

V program Avtoserviser bomo v prvi letnik lahko vpisali 26 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli bodi tudi ti med njimi.

O šoli in poklicu

 • šola ima že dolgo tradicijo izobraževanja na področju avtoservisne dejavnosti
 • pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah in delavnicah
 • pridobljeno strokovno znanje dijaki preizkušajo pri praksi v šolskih delavnicah in pri delodajalcih
 • dijaki svoj prosti čas radi preživijo v dobro založeni knjižnici
 • dijaki se veselijo ekskurzij v podjetja, kot so Revoz, Ducati, BMW …
 • dijaki lahko svoje veščine dokažejo na tekmovanjih s področja stroke, športa in splošnih predmetov

Zadnja leta se še posebej trudimo, da bi šolo un njene delavnice dobro opremili.

Učitelji in vsi zaposleni na šoli se bomo trudili narediti največ za tvojo uspešnost in za to, da boš našo šolo zapustil kot dober Avtoserviser.

VIDEO POSNETEK 1

Avtoserviser

VIDEO POSNETEK 1

Avtoserviser

VIDEO POSNETEK 2

Avtoserviser

4:57
VIDEO POSNETEK 2

Avtoserviser

4:57

Zaključek izobraževanja

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev z zagovorom

Možnosti nadaljnjega izobraževanja ali zaposlitve

 • Izobraževanje boš lahko nadaljeval v dveletnem poklicno-tehniškem izobraževanju na področju avtoservisne dejavnosti ali strojništva.
 • Na naštetih področjih boš znanje predvidoma lahko nadgradil na SPLŠ in po poklicni maturi pridobil naziv tehnika in 5. stopnjo izobrazbe.
 • Tvoja karierna pot se lahko nadaljuje še na višješolskih ali visokošolskih strokovnih programih.
 • Po končanem programu se lahko zaposliš v avtoservisnih delavnicah.
 • Lahko se boš podal tudi na samostojno podjetniško pot in odprl svojo lastno delavnico.

ZGIBANKA

Avtoserviser

ZGIBANKA

Avtoserviser
Skip to content