IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Avtokaroserist

V šolski in vajeniški obliki!
Popravlja in zamenjuje okvarjene karoserijske dele vozil. Vozila tudi polira in barva. Dober avtokaroserist je tudi umetnik. Izobraževanje traja 3 leta. Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom.

Zakaj bi se vpisal v program Avtokaroserist?

 • delo je lahko zelo ustvarjalno, saj hiter tehnološki razvoj zagotavlja veliko dinamike v tem poklicu,
 • dober avtokaroserist hitro dobi zaposlitev,
 • poklic odpira možnosti za samostojno podjetniško kariero,
 • če boš želel, imaš možnost nadaljnjega izobraževanja
ALI VEŠ

Prve karoserije oz. prvi automobili so bili od začetka še kočije, ki so jim odstranili oje in pod sedeže namestili motor... in nastal je avtomobil.

ALI VEŠ

Prve karoserije oz. prvi automobili so bili od začetka še kočije, ki so jim odstranili oje in pod sedeže namestili motor... in nastal je avtomobil.

VIDEO

Avtokaroserist iskani poklic

3:25
VIDEO

Avtokaroserist iskani poklic

3:25

Česa se bom naučil?

 • zamenjati in popravljati karoserijske dele
 • vzdrževati in popravljati lakirane površine
 • opremljati motorno vozilo z dodatno opremo
 • znal bom iskati racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju
 • razširil bom osnovno znanje pri splošnih predmetih
 • postal bom odgovoren in usposobljen za timsko delo

Pogoji za vpis

V program Avtokaroserist se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil najmanj osnovno šolo ali katerikoli program nižjega poklicnega izobraževanja.

Število vpisnih mest

V program Avtokaroserist se v prvi letnik lahko vpiše do 26 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli, bodi tudi ti med njimi.

Vajeniška oblika

Za vajeniško obliko izobraževanja moraš podpisati vajeniško pogodbo z delodajalcem.

Najmanj 50% programa se izvede pri delodajalcu.

Kateri so delodajalci, ki nudijo učna mesta izveš na spletni strani GZS-vajeništvo.

O šoli in poklicu

 • šola ima že dolgo tradicijo izobraževanja na področju avtoservisne dejavnosti
 • pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah
 • pridobljeno strokovno znanje dijaki preizkušajo pri delodajalcih, ki si jih lahko sami izberejo
 • dijaki svoj prosti čas radi preživijo v dobro založeni knjižnici
 • dijaki se veselijo ekskurzij v podjetja, kot so Revoz, Ducati, BMW …
 • dijaki lahko svoje veščine dokažejo na tekmovanjih s področja stroke, športa in splošnih predmetov

Na SPLŠ smo program Avtokaroserist prvič začeli izvajati v šolskem letu 2011/2012. Program je nadomestil programa Avtoklepar in Avtoličar, ki se ne izvajata več.

VIDEO

Serija video posnetkov o poklicu Avtokaroserist

VIDEO

Serija video posnetkov o poklicu Avtokaroserist

VIDEO POSNETEK 1

Avtokaroserist

2:49
VIDEO POSNETEK 3

Avtokaroserist

9:24
VIDEO POSNETEK 1

Avtokaroserist

2:49
VIDEO POSNETEK 3

Avtokaroserist

9:24
VIDEO POSNETEK 2

Avtokaroserist

2:36
VIDEO POSNETEK 4

Avtokaroserist

11:08
VIDEO POSNETEK 2

Avtokaroserist

2:36
VIDEO POSNETEK 4

Avtokaroserist

11:08

Zaključek izobraževanja

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev z zagovorom

Možnosti nadaljnjega izobraževanja ali zaposlitve

 • Izobraževanje boš lahko nadaljeval v dveletnem poklicno-tehniškem izobraževanju na področju avtoservisne dejavnosti ali strojništva.
 • Na naštetih področjih boš znanje predvidoma lahko nadgradil na SPLŠ in po poklicni maturi pridobil naziv tehnika in 5. stopnjo izobrazbe.
 • Tvoja karierna pot se lahko nadaljuje še na višješolskih ali visokošolskih strokovnih programih.
 • Po končanem programu se lahko zaposliš v avtoservisnih delavnicah, kjer izvajajo kleparska in ličarska popravila vozil.
 • Lahko se boš podal tudi na samostojno podjetniško pot in odprl svojo lastno delavnico.

ZGIBANKA

Avtokaroserist

ZGIBANKA

Avtokaroserist
Skip to content