Dijaki zaključnih letnikov programov SSI in PTI v okviru poklicne mature opravljate četrti predmet, ki obsega pripravo dokumentacije za izdelavo izdelka ali storitve.

Obrazce in predlogo za nalogo najdete na strani DOKUMENTI.

Terminski plan za š. l. 2020/2021

 • Podpisano vlogo za temo in mentorja je potrebno oddati najkasneje do 30. oktobra (13. novembra) 2020 v tajništvo šole.

Teme so objavljene na strani Poklicna matura, lahko pa si temo izberete sami in se o njej pogovorite z izbranim mentorjem.

 • Najkasneje do 16. (20.) novembra 2020 dijaki prejmete sklep o izbiri teme in mentorja.
 • Zamenjava teme in/ali mentorja je mogoča do 4. (16.) decembra 2020.
 • Prejem novega sklepa najkasneje do 23. decembra 2020.
 • Roki za obvezne konzultacije so podani v zapisniku konzultacij, ki ga dobite med DOKUMENTI. Zapisnik dijaki izpolnete in natisnete ter ga na vsaki konzultaciji izročite mentorju/-ici. Zapisnik z vsemi podpisi je obvezno oddati skupaj z nalogo tajniku/-ci šolske maturitetne komisije za poklicno maturo.
 • Roki za oddajo nalog:
  • spomladanski rok: 20. 5. 2021
  • jesenski rok: 17. 8. 2021
  • zimski rok: 22. 1. 2021 (velja za tiste, ki niso opravili 4. predmeta v š.l. 2019/2020)

Opombe:

 • Vrednosti pisane z rdečo barvo so novi (podaljšani) termini, ki so bili postavljeni 16. 10. 2020 zaradi prekinitve pouka.
 • Svetujemo, da se o izbiri teme dokončno uskladite z mentorji preko video povezave.
 • Izpolnjeno in podpisano vlogo optično preberete (skenirate) in jo v obliki datoteke pdf pošljete mentorju v podpis.
 • Po pridobitvni podpisa mentorja vlogo optično preberete (skenirate) in jo v obliki datoteke pdf pošljene na naslov: martina.sever@scng.si