Dijaki zaključnih letnikov programov SSI in PTI v okviru poklicne mature opravljate četrti predmet, ki obsega pripravo dokumentacije za izdelavo izdelka ali storitve.

Obrazce in navodila za izvedbo 4. predmeta poklicne mature najdete na strani DOKUMENTI.

Terminski plan za 4. predmet v š.l. 2021/2022

 • Podpisano vlogo za temo in mentorja je potrebno oddati najkasneje do 5. novembra 2021 v tajništvo šole.

Teme so objavljene na strani Poklicna matura, lahko pa si temo izberete sami in se o njej pogovorite z izbranim mentorjem.

 • Najkasneje do 19. novembra 2021 dijaki prejmete sklep o izbiri teme in mentorja.
 • Zamenjava teme in/ali mentorja je mogoča do 17. decembra 2021.
 • Prejem novega sklepa najkasneje do 24. decembra 2021.
 • Roki za obvezne konzultacije so podani v zapisniku konzultacij, ki ga dobite med DOKUMENTI. Zapisnik dijaki izpolnete in natisnete ter ga izročite mentorju/-ici. Zapisnik z vsemi podpisi je obvezno oddati skupaj z nalogo tajniku/-ci šolske maturitetne komisije za poklicno maturo.
 • Roki za oddajo nalog:
  • spomladanski rok: 13. 5. 2022
  • jesenski rok: 17. 8. 2022
  • zimski rok: 25. 1. 2022 (velja za tiste, ki niso opravili 4. predmeta v š.l. 2020/2021)