SLOVENŠČINA

pisni del:  ponedeljek, 4.6.2018 ob 8:00 v A32, A33 in A34
ustni del:  sreda, 6.6.2018 in četrtek, 7.6.2018 ob 11.00 v A31

Izdelek oz. storitev in zagovor

v petek, 8.6.2018:

  • 3.ME    ob 8.00 v P15
  • 3.ML     ob 8.00 v avli MIC -a
  • 2.OL    ob 8.00 v avli MIC- a
  • 3.CK    ob 8.00 v šol. delavnicah

v ponedeljek, 11.6.2018

  • 3.AS   ob 8.00 v šolskih delavnicah

Podelitev spričeval bo v petek, 15.6.2018, ob 11:00 v MIC –u / P05