Po koncu vpisnega roka na dan 2. 4. 2024 vam sporočamo število prijavljenih kandidatov po posameznih programih na Strojni, prometni in lesarski šoli:

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (NPI: 2-letno izobraževanje):

 • obdelovalec lesa; 16 mest; prijavljenih 7
 • pomočnik v tehnoloških procesih; 16 mest; prijavljenih 6

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI: 3-letno izobraževanje):

 • avtokaroserist (šolska in vajeniška oblika); 26 mest; prijavljenih 3
 • avtoserviser; 26 mest; prijavljenih 41
 • inštalater strojnih inštalacij (šolska in vajeniška oblika); 26 mest; prijavljenih 16
 • mehatronik operater; 26 mest; prijavljenih 16
 • mizar (šolska in vajeniška oblika); 26 mest; prijavljenih 4
 • oblikovalec kovin-orodjar (šolska in vajeniška oblika); 26 mest; prijavljenih 4

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI: 4-letno izobraževanje):

 • logistični tehnik; 28 mest; prijavljenih 26
 • strojni tehnik; 28 mest; prijavljenih 14
 • tehnik mehatronike; 28 mest; prijavljenih 28

Za vpis v POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI: 3+2 letno izobraževanje) izberi podstran vpis v PTI.

Šola bo izvajala vse razpisane izobraževalne programe razen programa avtokaroserist, zaradi premalo prijavljenih kandidatov.

V programu avtoserviser se predvideva povečan vpis. V kolikor bo po prenosu prijav še vedno toliko vpisanih, bo šola na MVI oddala prošnjo za povečan vpis.

Kdor bi želel izobraževanje v vajeniški obliki v programih oblikovalec kovin-orodjar, mizar in inštalater strojnih inštalacij, mora pred vpisom podpisati vajeniško pogodbo. Seznam podjetij, ki nudijo vajeniška mesta je objavljen na spletni strani Gospodarske zbornice.


Pomembno obvestilo!

Kdor želi, lahko svojo prijavnico, do 23. 4. 2024 do 15.00 ure, prenese na drugo šolo oz. se vpiše v drug program, kjer so še prosta mesta. Prijavnice v pdf in doc obliki so na desni strani te strani.


Pomembni datumi za vpis:

 • 23. april 2024: zadnji rok za prenos prijavnice na drugo šolo
 • 24. maj 2024: objava morebitne omejitve vpisa in spremembe obsega razpisa (na spletni strani MVI)
 • 17. do 21. junij 2024: vpis v šolo (prejeli boste pisno vabilo šole)

Za dodatne informacije o prijavno-vpisnem postopku ter izobraževalnih programih vam je na voljo

Mateja BELTRAM, šolska svetovalna služba

e-pošta: mateja.beltram@scng.si

tel.: 05 62 05 722 ali  041 673 479

Želimo vam čim lažjo odločitev o nadaljnji izobraževalni poti.