Po koncu vpisnega roka vam sporočamo število prijavljenih dijakov po posameznih programih na Strojni, prometni in lesarski šoli:

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (NPI: 2-letno izobraževanje):

 • obdelovalec lesa; 16 mest; prijavljenih 5
 • pomočnik v tehnoloških procesih; 16 mest; prijavljenih 4

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI: 3-letno izobraževanje):

 • avtokaroserist; zaradi premajhnega št. prijavljenih se ne bo izvajal
 • avtoserviser; 26 mest; prijavljenih 22
 • inštalater strojnih inštalacij; 26 mest; prijavljenih 6
 • mehatronik operater; 26 mest; prijavljenih 18
 • mizar (šolska in vajeniška oblika); 26 mest; prijavljenih 3
 • oblikovalec kovin-orodjar (šolska in vajeniška oblika); 26 mest; prijavljenih 7

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI: 4-letno izobraževanje):

 • logistični tehnik; 28 mest; prijavljenih 15
 • strojni tehnik; 28 mest; prijavljenih 32 (predvidena omejitev vpisa)
 • tehnik mehatronike; 28 mest; prijavljenih 30 (predvidena omejitev vpisa)

Šola bo izvajala vse razpisane izobraževalne programe razen programa avtokaroserist.

V programih strojni tehnik in tehnik mehatronike se predvideva omejitev vpisa. Prvi krog izbirnega postopka bo med 16. in 21. junijem, drugi krog pa 30. junija.

Seznam vseh šol s številom prijav na posameznih programih lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Seznam podjetij, ki nudijo vajeniška mesta, je objavljen na spletni strani Gospodarske zbornice.


Ostali pomembni datumi za programe NPI, SPI in SSI so še:

 • do 20. maja 2022 lahko oddate prijavnico tudi dijaki 1. letnika srednje šole, ki se želite preusmeriti v drug program 1. letnika (samo v programe, kjer so še prosta mesta)
 • 23. maj 2022: objava morebitne omejitve vpisa in spremembe obsega razpisa (na spletni strani MIZŠ)
 • 16. do 21. junij 2022: vpis v šolo (prejeli boste pisno vabilo šole)

Za dodatne informacije o prijavno-vpisnem postopku ter izobraževalnih programih vam je na voljo šolska svetovalna služba, preko sledečih kontaktov:

📩 mateja.beltram@scng.si

📩 ana.gvardjancic@scng.si

📞 05 62 05 722 ali  041 673 479

Želimo vam čim lažjo odločitev o nadaljnji izobraževalni poti.