IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strojni tehnik

Kaj imajo skupnega motor, ura, cd? Vsi nastanejo s pomočjo strojev, ki jih skonstruira, upravlja in vzdržuje strojni tehnik.
Izobraževanje za ta poklic traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo. Po zaključku šolanja je možno nadaljevanje izobraževanja ali zaposlitev.

Program strojni tehnik je pravi zate, če

 • rad rešuješ tehnične probleme.
 • si pri delu natančen in ustvarjalen.
 • imaš dobro prostorsko predstavo.
 • znaš logično razmišljati.
 • rad slediš tehnološkemu razvoju.

Pogoji za vpis

V program strojni tehnik se lahko vpišeš, če si zaključil osnovno šolo.

 

Zanimivosti iz dijaškega vsakdana

 • Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah in delavnicah.
 • Pridobljeno strokovno znanje dijaki preizkušajo pri praktičnem pouku v šolskih delavnicah, v 2. in 3. letniku pa tudi v podjetjih.
 • Svoje znanje in veščine lahko dokažejo na tekmovanjih iz znanja splošnih in strokovnih predmetov ter v različnih športih.
 • V veselje jim je, kadar pridejo med športno vzgojo na vrsto šolski fitnes, plezalna stena, namizni tenis …
 • Svoj prosti čas radi preživljajo v dobro založeni šolski knjižnici.
 • Dijaki, ki želijo svojo stroko spoznati tudi v tujini in stkati nove vezi, se lahko vključijo v mednarodne izmenjave.

 

Česa se boš naučil?

 • Pri pripravi tehniške dokumentacije boš znal uporabljati računalniško programsko opremo.
 • Sposoben boš sodelovati pri konstruiranju novih izdelkov in načrtovanju izboljšav v proizvodnji. Pri tem boš znal najti racionalne, strokovne in do okolja prijazne rešitve.
 • Znal boš upravljati sodobne CNC-stroje.
 • Usposobljen boš za timsko in projektno delo.
 • Znal boš poskrbeti za varnost pri delu in urejeno delovno okolje.
 • Razširil boš svojo splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in vseživljenjsko učenje.
 • Razvil boš odgovornost, strpnost in humanost. 

Kako boš zaključil izobraževanje?

Šolanje se zaključi s POKLICNO MATURO, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz strokovnega predmeta,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

  

Kam po izobraževanju v programu strojni tehnik?

 • Izobraževanje boš lahko nadaljeval v višje- ali visokošolskih strokovnih programih.
 • Če boš poleg poklicne mature opravil še 5. maturitetni predmet, je dosegljivih tudi veliko univerzitetnih programov.
 • Lahko se boš zaposlil, saj je strojni tehnik zelo iskan poklic in delodajalci že danes sprašujejo po tebi.
 • Možnosti ti zagotovo ne bo tako hitro zmanjkalo. Prihodnost je tu in zdaj – ZATE.
ALI VEŠ?

Dirkalni avtomobil, ki so ga razvili britanski znanstveniki, poganjajo čokolada, korenje, krompir in druga zelenjava. To biološko vozilo doseže zavidljivih 200 km/h.

ALI VEŠ?

Dirkalni avtomobil, ki so ga razvili britanski znanstveniki, poganjajo čokolada, korenje, krompir in druga zelenjava. To biološko vozilo doseže zavidljivih 200 km/h.

Zgibanka

Strojni tehnik

Zgibanka

Strojni tehnik

Skip to content