IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Oblikovalec kovin – orodjar

Kovina je dragocena. Delati z njo je umetnost. Iz kovine ustvarjamo številna orodja, s katerimi si pomagamo v vsakodnevnem življenju.
Izobraževanje traja 3 leta. Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom. Po zaključku šolanja je možno nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev.

Zakaj bi se vpisal v program Oblikovalec kovin – orodjar? 

 • Želiš postati eden najbolj iskanih obrtnikov v regiji? Orodjar to gotovo je.
 • Kovina je težko zamenljiv material, zato bo tvoj poklic večen.
 • Znal boš izdelati unikatne, edinstvene izdelke, ki ti jih bodo zavidali mnogi.
 • Če boš želel, boš imel možnost nadaljnjega izobraževanja.
 • Z zaposlitvijo res ne bo problema.
KAJ DELA?

Je strokovnjak za izdelavo, preizkušanje, nastavljanje in vzdrževanje orodij in strojev.

KAJ DELA?

Je strokovnjak za izdelavo, preizkušanje, nastavljanje in vzdrževanje orodij in strojev.

Pogoji za vpis

V program Oblikovalec kovin – orodjar se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil najmanj osnovno šolo ali katerikoli program nižjega poklicnega izobraževanja.

Število vpisnih mest
V program Oblikovalec kovin – orodjar bomo v naslednjem šolskem letu v prvi letnik lahko vpisali 26 dijakov. Če te program zanima in poklic veseli, bodi tudi ti med njimi.

O šoli
Šola ima dolgoletno tradicijo na področju izobraževanja na strojniškem strokovnem področju. Zadnja leta se še posebej trudimo, da bi šolo, njene delavnice, laboratorije in učilnice res odlično opremili. Gotovo se bomo trudili še naprej. Učitelji in vsi zaposleni na šoli se bomo trudili narediti največ za tvojo uspešnost in za to, da boš našo šolo zapustil kot dober Oblikovalec kovin – orodjar.

 

Način in oblika izobraževanja

Program Oblikovalec kovin – orodjar je prenovljen program, organiziran po novih, evropskih izhodiščih. Izobraževanje v programu Inštalater strojnih instalacij traja tri leta. V treh letih izobraževanja te čaka veliko praktičnega izobraževanja tako v šolskih delavnicah, kot tudi pri delodajalcih. Veliko bo tudi dela v učilnicah pri splošno izobraževalnih predmetih, strokovnih modulih in veselja ob obveznih izbirnih vsebinah.

Kako boš zaključil izobraževanje v programu Oblikovalec kovin – orodjar?

Po triletnem izobraževanju boš opravil še zaključni izpit, ki je sestavljen iz dveh izpitnih enot: Slovenskega jezika in izdelka ali preizkusa iz praktičnega dela z zagovorom.

Kaj se bom naučil? Kakšen bom postal?

Dijaki v programu Oblikovalec kovin – orodjar:

 • znajo ročno in strojno obdelati kovino z različnimi postopki odrezovanja ter preoblikovanja in spajanja kovin in nekovin;
 • znajo izdelati kovinsko konstrukcijo, izvesti montažo in odpravljati napake s skrbjo za varovanje okolja;
 • znajo načrtovati in pripraviti potek dela, ga nadzorovati in oceniti rezultate dela;
 • znajo uporabiti in narisati enostavne delavniške risbe strojnih delov in sestavne risbe manjših sklopov v skladu s standardizacijo;
 • poznajo zgradbo, lastnosti in uporabo gradiv,
 • obvladajo tehnike in tehnologije, specifične za svoje strokovno področje;
 • znajo uporabiti in narisati enostavne delavniške risbe strojnih delov in sestavne risbe manjših sklopov v skladu s standardizacijo za uporabo simbolov, tabel in diagramov s svojega poklicnega področja.

Vse o šoli

Preberi več o tem

Vse o šoli

Preberi več o tem
ZAKAJ SE ODLOČITI

Delo je v zaprtih prostorih pri idealni temperaturi.

ZAKAJ SE ODLOČITI

Delo je v zaprtih prostorih pri idealni temperaturi.

Kam po izobraževanju v programu Oblikovalec kovin – orodjar?

Po končanem programu Oblikovalec kovin – orodjar boš lahko, če boš želel, nadaljeval izobraževanje v programih poklicno tehniškega izobraževanja oziroma v tako imenovanih »3+2« programih.

Seveda to še ni nujno konec tvojega izobraževanja. Po opravljeni poklicni maturi so na voljo programi višješolskega in visokošolskega strokovnega izobraževanja in celo večina univerzitetnih programov.

Lahko se boš zaposlil, saj delodajalci že danes sprašujejo po tebi. V regiji je veliko podjetij, ki delujejo na strojniškem področju, glede na veliko povpraševaje na trgu pa se oblikovalci kovin odločajo tudi za samostojno pot v obrti. Veliko jih tudi izkoristi možnost dobro plačanega dela v sosednji Italiji.

Možnosti ti zagotovo ne bo tako hitro zmanjkalo. Prihodnost je tu in zdaj – ZATE.